Reklama

Wiadomości

  • 19 grudnia 2023
  • 26 grudnia 2023
  • wyświetleń: 5858

Bielskie stowarzyszenie apeluje do rządu. Chodzi o wycinkę lasów

Stowarzyszenie Olszówka przygotowało apel do Pauliny Hennig-Kloski, nowej ministry klimatu i środowiska, dotyczący nadmiernej wycinki lasów w kraju, a także w Bielsku-Białej i okolicy. Organizacji zależy na wprowadzeniu reformy polskiej polityki leśnej.

Niedawne prace leśne w Dolinie Wapienicy w Bielsku-Białej · fot. Jacek Zachara / Stowarzyszenie Olszówka


Bielskie stowarzyszenie było jedną z 290 organizacji i grup, które podpisały jesienią tak zwany Manifest Leśny. Zawierał on 10 najważniejszych postulatów ruchu leśnego w całej Polsce.

Apel skierowany do ministry Hennig-Kloski to dodatkowy głos w sprawie ochrony polskich lasów. - Jest to też sprawdzenie w praktyce ważnego punktu expose Donalda Tuska, gdzie przebijało się hasło „dość niszczenia lasów i rzek". Zresztą w całej kampanii wyborczej koalicji „15 października" kwestia ochrony przyrody była mocno zaakcentowana - mówi Jacek Zachara, prezes stowarzyszenia Olszówka.

Z pełną treścią apelu można zapoznać się poniżej:

Szanowna Pani Minister,

Gratulujemy objęcia stanowiska.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz ochrony lasów w południowej części województwa śląskiego. Jesteśmy także jedną z 290 grup i organizacji, które jesienią 2023 roku podpisały Manifest Leśny, dokument zbierający najważniejsze postulaty ruchu leśnego w Polsce.

Z dużą nadzieją przyjęliśmy deklaracje umowy koalicyjnej dotyczące podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza. W szczególności ucieszyły nas plany wyłączenia z wycinki 20 proc. najcenniejszych obszarów leśnych oraz ustanowienia społecznego nadzoru nad lasami. Cieszy nas również, że 40 nowo wybranych parlamentarzystek i parlamentarzystów wyraziło w kampanii poparcie dla postulatów Manifestu Leśnego, i że są wśród nich, oprócz Pani, aż cztery osoby zasiadających w nowym Rządzie ( Adam Bodnar - minister sprawiedliwości, Andrzej Domański minister finansów,, Katarzyna Kotula - ministra do spraw równości, Barbara Nowacka - ministra edukacji).

Cieszy nas, że kwestia konieczności reformy polityki leśnej wybrzmiała w expose. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wypracowanie szczegółowych rozwiązań systemowych, potrzebnych dla dogłębnej reformy polityki leśnej i zbudowanie wokół tych rozwiązań konsensusu, zajmie czas. Czas, którego brakuje, gdyż najcenniejsze z punktu przyrodniczego i społecznego lasy są niszczone każdego dnia w wyniku przestarzałego, krótkowzrocznego i eksploatacyjnego modelu leśnictwa wdrażanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Z przetargów rozpisanych przez PGL Lasy Państwowe na pozyskanie drewna w roku 2024 wynika, że kształt gospodarki leśnej planowanej na nadchodzący rok nie odbiega od dotychczasowych działań wzbudzających liczne i głębokie kontrowersje oraz protesty społeczne. Bez natychmiastowych zmian stan lasów się pogorszy.

Dlatego apelujemy, byście Państwo niezwłocznie wprowadzili rozwiązania doraźnie zabezpieczające najcenniejsze przyrodniczo i społecznie lasy oraz budujące podstawy społecznej kontroli nad lasami. Będzie to ważnym pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia trwałej reformy polskiej polityki leśnej. W szczególności apelujemy o:

  • Ustanowienie moratorium na wycinki (pozyskanie drewna w celu gospodarczym) lasów najcenniejszych przyrodniczo i społecznie, w tym drzewostanów w wieku 100 lat i powyżej, lasów bagiennych, lasów wodochronnych (w szczególności górskich), lasów na terenie proponowanych rezerwatów i parków narodowych oraz lasów cennych społecznie, o które toczą się konflikty społeczne związane ze zbyt intensywną eksploatacją gospodarczą
  • Udostępnienie przez PGL Lasy Państwowe na Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich nadleśnictw danych (tabelarycznych i mapowych) o planowanych cięciach na rok 2024, pełnej dokumentacji obowiązujących i projektowanych Planów Urządzenia Lasu oraz treści wniosków od społeczeństwa do nadleśnictw dotyczących gospodarki leśnej.
  • Dostosowanie polskich przepisów do wyroku TSUE z 2 marca 2023 - zapewnienie organizacjom dostępu do sądów w kwestii kontroli legalności Planów Urządzenia Lasu oraz zapewnienia analogicznego dostępu dla obywatelek i obywateli z interesem prawnym.
  • Powołanie zespołu ds. nowej Ustawy o Lasach i reformy polityki leśnej (z szerokim udziałem interesariuszy zewnętrznych: organizacji społecznych, organizacji przyrodniczych, naukowców, przedstawicieli środowiska akademickiego, zakładów usług leśnych, leśników, podmiotów przemysłu drzewnego, etc).


Równocześnie ze swojej strony deklarujemy, że lokalnie będziemy apelować do lokalnego Nadleśnictwa Bielsko-Biała o zaniechanie prac gospodarczych w roku 2024 w lasach zidentyfikowanych (przy użyciu wyżej wymienionych kryteriów) jako najcenniejsze przyrodniczo i społecznie.

Z poważaniem i nadzieją na prawdziwe nowe otwarcie dla lasów i natury,
Jacek Zachara
Prezes Stowarzyszenie Olszówka

kr / bielsko.info

źródło: Stowarzyszenie Olszówka

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.