Reklama

Wiadomości

  • 23 listopada 2023
  • wyświetleń: 2147

Bielscy posłowie i posłanki w sejmowych komisjach. Ważne funkcje Suchonia i Nykiel

Sejm RP wyłonił już składy wszystkich komisji parlamentarnych. W organach izby, zajmujących się rozpatrywaniem różnych spraw i zagadnień, znalazło się miejsce dla siedmiu posłów i posłanek z naszego regionu.

Mirosław Suchoń został przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury
Mirosław Suchoń został przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury · fot. facebook.com/MiroslawSuchon


Mirosław Suchoń został przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury, która zajmować się będzie sprawami budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportem lądowym i powietrznym, a także geodezją i kartografią. Zasiada też w Komisji Finansów Publicznych - ona sprawuje pieczę nad systemem pieniężnym, kredytowym i podatkowym, płacami i dochodami, budżetem i planami finansowymi państwa, a także funduszami celowymi czy agencjami i fundacjami w których udział ma Skarb Państwa.

Funkcja wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki i Rozwoju - zajmującej się restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu czy handlem międzynarodowym - została powierzona Mirosławie Nykiel. Bielska posłanka zasiadać też będzie w Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, której prace będą się skupiać na zagadnieniach z krajową polityką energetyczną.

Małgorzata Pępek trafiła do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (zajmującej się także bezpieczeństwem, ładem i porządkiem publicznym) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (w jej zakresie działań są sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu czy zarządu mieniem komunalnym).

W dwóch komisjach zasiadać będzie także Bronisław Foltyn. Poseł Konfederacji znalazł się w składzie wspomnianej wyżej Komisji Gospodarki i Rozwoju - której wiceprzewodniczącą jest Mirosława Nykiel - oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jej prace poświęcone będą polityce kulturalnej i informacyjnej państwa oraz rozwojowi kultury i sztuki.

Sprawami Polaków mieszkających stale lub czasowo poza granicami kraju zajmuje się Komisja Łączności z Polakami za Granicą, której członkiem został Przemysław Drabek.

W pracach komisji poświęconej ochronie środowiska, zasobom naturalnym i leśnictwu uczestniczyć będzie Grzegorz Gaża.

Z kolei w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zasiadać będzie
Apoloniusz Tajner.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.