Reklama

Wiadomości

  • 5 października 2023
  • 8 października 2023
  • wyświetleń: 3746

[FOTO] Koryto potoku na Bulwarach Straceńskich znów do remontu. Pojawił się sprzęt i robotnicy. Po co?

W czwartek 5 października na bulwarach wzdłuż ul. Górskiej odbył się briefing prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Na spotkaniu mówiono bieżące zadania realizowane przez powyższe podmioty na terenie Bielska-Białej.

Ciężki sprzęt i robotnicy pojawił się Bulwarach Straceńskich końcem września
Ciężki sprzęt i robotnicy pojawił się Bulwarach Straceńskich końcem września · fot. sid / bielsko.info


- Kosztem blisko 1,7 mln zł PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przywraca funkcjonalność koryta potoku Straconka w Bielsku-Białej i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla niemniej jak 3,5 tys. mieszkańców. Przy okazji uporządkowana zostanie przestrzeń wzdłuż koryta potoku, dzięki czemu mieszkańcy miasta zyskają walory wizualne. Wszystko za sprawą sukcesywnie realizowanych prac remontowych żłobu koryta potoku i jego zabudowy przeciwpowodziowej - informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Koryto odprowadzające wody górskiego potoku na przestrzeni lat utraciło swoje właściwości. Przeprowadzenie prac okazało się konieczne dla pewności co do bezpieczeństwa prowadzenia wód wezbraniowych w kolejnych latach. Dotychczasowy stan koryta potoku pozostawiał wiele do życzenia.

Rozpoczął się kolejny etap gruntownych prac remontowych w obrębie koryta potoku. Zadanie obejmujące niespełna 0,5km długości, zostanie zrealizowane kosztem ponad 390 tys. zł. W zakresie prac znalazło się m.in. czyszczenie strumieniowo-ciśnieniowe ścian istniejącego żłobu potoku, rozbiórka uszkodzonej okładziny kamiennej w dnie żłobu, usunięcie skorodowanych nierówności w dnie żłobu potoku wraz z ich uzupełnieniem. Wykonawca naprawi także ubytki w korycie z użyciem kamienia naturalnego. Ponadto, podłoże zostanie zagęszczone, a górna warstwa ułożona z kruszyw. Teren będzie uporządkowany i obsiany mieszanką trawy.

Mirosław Kurz, Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach
Mirosław Kurz, Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach · fot. sid / bielsko.info


- Zadanie, które realizujemy jest kolejnym etapem kompleksowych i bardzo potrzebnych prac naprawczych i remontowych. Cel przywrócenia funkcjonalności koryta potoku Straceńskiego realizujemy odcinkowo od 2020r. Wszystko po to, by okolicznej zabudowie i sąsiednim terenom nie zagrażała wielka woda, nawet ta katastrofalna, jaką pamiętamy z powodzi 1997r. i 2010r. Prace są prowadzone w sposób jak najmniej inwazyjny dla środowiska, z użyciem naturalnych kruszyw, w oparciu o zgłoszenia środowiskowe. Do tego zadania, jak i do wielu innych, jakie realizujemy podeszliśmy kompleksowo, ale również unikając kolizji z potrzebami mieszkańców, którzy chętnie spędzają wolny czas na Bulwarach Straceńskich, zwłaszcza latem. Życzę wykonawcy tego zadania sprzyjającej pogody i bezpiecznej realizacji, a pracownikom, specjalistom Wód Polskich Zarządu Zlewni w Katowicach i Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej dziękuję za przygotowanie zadania do realizacji - wskazał Pan Mirosław Kurz, Dyrektor PGW WP RZGW w Gliwicach.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda · fot. sid / bielsko.info


W spotkaniu uczestniczyli również Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Grzegorz Puda, Poseł na Sejm RP - Pan Przemysław Drabek oraz Wicewojewoda Śląski - Pan Jan Chrząszcz. Wizyta nad potokiem stała się także okazją do rozmowy nt. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. - Apelowaliśmy o podjęcie prac na potoku Straconka, ponieważ wiemy, jak były one oczekiwane przez mieszkańców Bielska-Białej. Niejednokrotnie zgłaszali oni powstanie niebezpiecznych wyrw w korycie cieku, zagrożenia stanowiły także pojawiające się w nim powalone drzewa, blokujące spływ wód w trakcie wezbrań, stąd niezmiernie cieszę się, że przedmiotowe prace były i są tutaj realizowane. - zaznaczył Minister Grzegorz Puda.

Poseł na Sejm RP, Przemysław Drabek
Poseł na Sejm RP, Przemysław Drabek · fot. sid / bielsko.info


Wagę utrzymania w prawidłowym stanie infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie miasta zauważył również Poseł na Sejm RP, Przemysław Drabek: - Chciałbym podziękować za bieżące reagowanie na potrzeby tego regionu, zwłaszcza związane z ochroną przeciwpowodziową, zarówno władzom samorządowym, jak i rządowym, podkreślając ważny aspekt współpracy, z którego bardzo się cieszę. Prace prowadzone są nie tylko tutaj, nad potokiem Straconka, ale także w Wapienicy na rzece Wapieniczance, w Kamienicy, na potoku Krzywa czy na cieku Kromparek w Bielsku-Białej.


Wicewojewoda Śląski, Jan Chrząszcz
Wicewojewoda Śląski, Jan Chrząszcz · fot. sid / bielsko.info


W trakcie spotkania głos zabrał także Wicewojewoda Śląski, Jan Chrząszcz: - Wody Polskie w Gliwicach wydatkują w ostatnich latach, co roku, w samym tylko mieście Bielsko-Biała ponad 1 mln zł na prace związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem cieków wodnych. W zeszłym roku było to aż 2 mln zł. Dziękuję za te działania i cieszę się, że przekazywane są potrzebne środki finansowe na realizację tak ważnych dla okolicznych mieszkańców zadań

Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Jan Grygier,
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Jan Grygier · fot. sid / bielsko.info


Zakres realizowanego właśnie przedsięwzięcia w korycie potoku omówił szczegółowo Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Jan Grygier, który odwołał się m.in. do liczącej kilkadziesiąt lat regulacji potoku oraz walorów środowiskowych jego źródliskowego odcinka, który nie będzie podlegał przedmiotowym pracom: - Prace na odcinku potoku, przy którym się obecnie znajdujemy, to część projektu, obejmującego remont większego fragmentu jego koryta. Ze względów środowiskowych, które stanowią priorytet w organizacji koniecznych robót, zdecydowano o braku ingerencji w jego ostatni odcinek. Koryto Straconki zostało wyremontowane tak, aby zachowane zostały funkcje przeciwpowodziowe cieku, a więc aby jej wody nie występowały z brzegów, w trakcie pojawiających się coraz częściej wezbrań.


Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Katowicach, Stefan Mojżeszek
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Katowicach, Stefan Mojżeszek · fot. sid / bielsko.info


Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Katowicach, Stefan Mojżeszek zrelacjonował natomiast inne zadania realizowane przez Wody Polskie w Gliwicach na terenie Bielska-Białej, wskazując na ich łączną wartość ponad 4 mln zł od 2020r. Remont żłobu potoku zakończy się jeszcze w tym roku. Zarazem Wody Polskie w Gliwicach przygotowują kolejne zadania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia oraz infrastruktury publicznej.

Nie jest kolorowoKoryto potoku w rejonie ul. Zawodzie (dzielnica Straconka) - 5.10.2023 · fot. sid / bielsko.info


Konferencja prasowa odbyła się na Bulwarach Straceńskich, bo właśnie tam trwają aktualnie prace na niespełna półkilometrowym odcinku koryta. Niespełna kilometr wyżej patrząc w górę potoku, sytuacja wygląda na zdecydowanie gorszą, ale póki co ten odcinek nie jest remontowany. Koryto jest mocno zarośnięte i poszczerbione. Zwłaszcza pomiędzy dwoma mostami przy ul. Zawodzie. Tam potok przepływa przez teren należący do spółki Aqua S.A. Mieszkańcy tej okolicy informują, ze zarządca terenu ich zdaniem niedostatecznie dba o okolice obiektów wodociągowych. Gęste zarośla, nieodśnieżony chodnik wzdłuż ul. Górskiej w okresie zimowym to tylko niektóre z tematów podnoszonych przez mieszkańców dzielnicy. Do tego wątku jeszcze będziemy wracać.Gęste zarośla wzdłuż obiektu spółki Aqua S.A. Fotografie wykonane 1 lipca wzdłuż ul. Zawodzie - 1.07.2023 · fot. nadesłane przez czytelnika / bielsko.info

sid / bielsko.info

źródło: Wody Polskie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.