Reklama

Wiadomości

  • 3 października 2023
  • 8 października 2023
  • wyświetleń: 3163

[FOTO] Otwarto Centrum Wolontariatu Młodzieży. Nowe możliwości dla młodych bielszczan

3 października nastąpiło otwarcie Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej i Centrum Mobilności Programu Erasmus+, który pozwoli przełamać bariery kulturowe, językowe oraz podnosić kompetencje w zagranicznych szkoleniach. Akcja dedykowana jest dla seniorów i członków Młodzieżowej Rady Miasta.

Otwarcie Centrum Mobilności Programu Erasmus+ - 3.10.2023 · fot. Fabian Żakowiecki / bielsko.info


Rządowy Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2023 (NOWEFIO) wzbogacił Bielsko-Białą o nowe miejsce dla młodych obywateli - Centrum Wolontariatu Młodzieży. To efekt współpracy Fundacji Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Młodych oraz Młodzieżową Radą Miasta, objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego.

Misją tego miejsca jest zwiększenie aktywnego udziału młodych ludzi z Bielska-Białej i okolic w życiu obywatelskim i społecznym, zwłaszcza po okresie długotrwałej pandemii, która wpłynęła na ich poczucie samotności i ograniczenia w budowaniu relacji społecznych.

W ramach projektu przewidziano realizację szeroko zakrojonego programu szkoleniowego, który obejmuje 30 godzin specjalistycznego szkolenia mającego na celu rozwijanie kompetencji interpersonalnych uczniów (ok. 540 uczniów) w 18 szkołach ponadpodstawowych w Bielsku-Białej. Ten program skupia się na trzech kluczowych blokach tematycznych:

1. Budowania kompetencji miękkich - autoprezentacja, budowa relacji w grupie,
asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, moje miejsce w grupie;

2. Wolontariusz w akcji - zarządzanie czasem, zarządzanie sobą w czasie, pozyskiwanie
środków na działania wolontariackie, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, komunikacja z instytucjami, znaczenie wolontariatu dla mojej przyszłości;

3. Wolontariusz w sieci - budowanie marki, promocja wolontariatu w sieci, promocja
wolontariatu w mediach społecznościowych, tworzenie treści, budowanie
społeczności.

W każdej ze szkół zostanie wybrany lider wolontariatu, który przejdzie szkolenie obejmujące 60 godzin praktycznych zajęć.

Ponadto w trakcie trwania projektu zaplanowano cztery akcje wolontariackie, które potrwają łącznie 12 miesięcy:

1. „Od starszego dla młodszego” - wspólna pomoc w nauce - seniorzy (emerytowani
nauczyciele) pomagają dzieci i młodzieży w nauce, licealiści pomagają
przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, młodzież wspólnie uczy się do matury.

2. „Młodzi dla seniorów” - młodzież uczy seniorów obsługi komputerów, Internetu,
mediów społecznościowych, języków, spacer z seniorem.

3. „Młodzież dla zwierząt” - zbieranie karmy, odwiedzamy i angażujemy się w pomoc
w schronisku, spacer z pupilem.

4. „Czyste miasto” - warsztaty i prelekcje z zakresu ochrony środowiska, segregacji
śmieci, zdrowego odżywania.

Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej znajduje się przy ul. Stojałowskiego 32.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.