Reklama

Wiadomości

  • 20 lipca 2023
  • wyświetleń: 1214

Więcej mieszkań, mniej wody? Mieszkańcy Hałcnowa interweniują

Coraz mniej wody dociera do domów w Hałcnowie. Mieszkańcy winią za tę sytuację rozprzestrzeniającą się deweloperkę. Ratusz wyjaśnia.

kran
fot. pixabay.com


W sprawie problemów z zaopatrzeniem w wodę budynków w rejonie ulic 13 Zakrętów — Pod Kasztanem w bielskim Ratuszu interwencję podjął radny Bronisław Szafarczyk. Jak opisuje, "mieszkańcy tego rejonu Hałcnowa poinformowali, iż od jakiegoś czasu odczuwają problemy w dostawie wody wodociągowej".

- Często ciśnienie w wodociągu spada prawie do zera, coraz częściej zdarzają się — szczególnie wieczorem — przerwy w dostawie wody. Zdaniem mieszkańców związane jest to z niedostosowaniem sieci wodociągowej do potrzeb wynikających z nadmiernej zabudowy terenu. Istniejąca sieć wodociągowa dostosowana jest do zabudowy wynikającej z ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał tam tzw. dzielnicę rezydencjonalną, z sytuowaniem jednego budynku na działce o wielkości co najmniej 20a. Tymczasem w ostatnich latach intensywność zabudowy znacznie się zwiększyła, wydano pozwolenia na budowę dla wielu budynków deweloperskich. Tym samym zwiększyła się liczba mieszkańców, a do takiej intensywności zabudowy i potrzeb wynikających ze znacznie zwiększonej liczby mieszkańców nie jest dostosowana sieć wodociągowa - stwierdza przedstawiciel mieszkańców miasta.

Jak dodał, "wydaje się zasadne, by dla rozwiązania problemu podjąć działania dwutorowe: zdecydowane ograniczenie liczby pozwoleń na budowę dla zabudowy deweloperskiej, wymiana sieci wodociągowej na taką, która spełniać będzie odpowiednie wymogi".

Jak dowiadujemy się w bielskim magistracie, „AQUA" S.A. potwierdza, że w okresie od 14 do 22 czerwca przyjęła interwencje telefoniczne dotyczące niskiego ciśnienia wody, które uniemożliwiają lub utrudniają, m.in. napełnianie basenów oraz podlewanie ogrodów.

- W okresie tym spółka notowała chwilowe wzrosty maksymalnych przepływów do poziomu przekraczającego 150 procent standardowych przepływów maksymalnych na wspomnianym obszarze zasilania, co skutkowało wskazanymi niedogodnościami. Dokonana przez spółkę analiza przepływów w dłuższym okresie czasu, tj. ostatnich kilku lat nie obrazuje trendu wzrostowego zużycia wody w cyklu roku. Aktualnie, w normalnych warunkach eksploatacji przekroje sieci wodociągowej na tym obszarze są optymalne zarówno dla wielkości przepływu jak i okresu wymiany wody w sieci - poinformował w odpowiedzi Przemysław Kamińśki, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Wiceprezydent dodał, że „AQUA" S.A. deklaruje, że będzie monitorować sytuację pod kątem utrzymania dostawy wody o oczekiwanych parametrach technicznych.

- Również w tym roku na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej spółka rozpocznie budowę spinki wodociągowej, która pośrednio odciąży obszar zasilania obejmujący rejon ulicy 13 Zakrętów w Bielsku-Białej. Dalsze działania inwestycyjne i remontowe będę podejmowane w dostosowaniu do pojawiających się potrzeb - zapewnił przedstawiciel bielskiego Ratusza.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.