Reklama

Wiadomości

  • 4 lipca 2023
  • 9 lipca 2023
  • wyświetleń: 12652

Demografia Bielska-Białej. Miasto się wyludnia

Na koniec 2021 roku Bielsko-Białą zamieszkiwało 168 106 osób. Jak wynika z danych statystycznych, z roku na rok widać wyraźny spadek liczby bielszczan.

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,Marzec,Wiosna,Góry,Beskidy,LoveBB,fotodnia,instagram
Demografia Bielska-Białej. Miasto się wyludnia - zdj. ilustracyjne · fot. @pandrona_bielsko


W porównaniu tylko z poprzednim rokiem miasto straciło 1650 mieszkańców. Wśród przyczyn wymienić można ujemny przyrost naturalny czy saldo migracji.

Więcej zgonów niż urodzeń- Analiza danych statystycznych dotyczących ludności Bielska-Białej na przestrzeni ostatnich 10 lat wskazuje na systematyczny spadek ogólnej liczby ludności, przy jednoczesnynm wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz spadku liczby osób w wieku produkcyjnym - czytamy w "Raporcie o Stanie Miasta Bielska-Białej za 2022 rok".

Jak wynika z dokumentu opracowanego przez bielski ratusz, w 2021 roku na świat przyszło 1391 młodych bielszczan i bielszczanek: 657 to były dziewczynki, a 734 - chłopcy. Odnotowano także 2298 zgonów (wśród kobiet 1167, a mężczyzn - 1131). Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -907.

Miasto się starzejeDane pokazują też, że w Bielsku-Białej blisko 57% mieszkańców (95 250 osób) stanowią mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat i kobiety od 18 do 59 lat (tzw. wiek produkcyjny). Pozostałe 43% (72 856 osób) stanowią dzieci i młodzież (od urodzenia do 17 lat) oraz seniorzy (kobiety od 60 roku życia i mężczyźni od 65). Jak widać w poniższej tabeli, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają aż 42 osoby w wieku poprodukcyjnym:

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Bielska-Białej - stan na koniec 2021 roku
Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Bielska-Białej - stan na koniec 2021 roku · fot. Raport o Stanie Miasta Bielska-Białej za 2022 rok


Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku oraz płci - stan na koniec 2021 roku
Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku oraz płci - stan na koniec 2021 roku · fot. Raport o Stanie Miasta Bielska-Białej za 2022 rok


Statystyki pokazują też, że na przestrzeni lat wzrasta liczba seniorów, a maleje liczba dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Poniższe zestawienie pokazuje dane z lat 2001, 2011 i 2021:

Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku w latach 2001, 2011 oraz 2021
Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku w latach 2001, 2011 oraz 2021 · fot. Raport o Stanie Miasta Bielska-Białej za 2022 rok


Kierunek wieś. Więcej wyprowadzek niż zameldowań

Ratusz podaje też, że w 2021 roku więcej osób wyprowadziło się z miasta, niż się do niego wprowadziło. Zameldowań na pobyt stały odnotowano 1276, a wymeldowań - 1798. Najczęściej obieranym kierunkiem wyprowadzek była wieś - przeniosło się tam 1210 osób (do miast - 549, a za granicę - 39).

Pełny raport można znaleźć poniżej.

Raport o Stanie Miasta Bielska-Białej za 2022 rok

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.