REKLAMA WYBORCZA

Wiadomości

  • 28 czerwca 2023
  • 2 lipca 2023
  • wyświetleń: 2200

Wycinka drzew na Sarnim Stoku była legalna?

Mieszkańców Bielska-Białej po raz kolejny zbulwersowała wycinka zieleni pod budowę bloków. Tym razem chodzi o stok Wzgórza Trzy Lipki. Pod topór poszło ponad 20 drzew.

Bielscy radni z klubu Niezależni.BB skierowali do władz miasta szereg pytań w sprawie wycinki drzew i krzewów pomiędzy ulicami Krecią i Muszlową na Sarnim Stoku.

- W ostatnich dniach na obszarze pomiędzy ulicami Krecią i Muszlową przeprowadzona została wycinka drzew i krzewów. Jej efektem jest ogołocenie dużej części wschodniego stoku Wzgórza Trzy Lipki. W związku z naszym oraz wielu mieszkańców krytycznym stanowiskiem wobec niszczenia kolejnego, przyrodniczo cennego fragmentu Sarniego Stoku - podkreślili przedstawiciele bielszczan.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński przypomniał, że "na wskazanym terenie obowiązuje już od kilku lat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego".

- Plan ten jasno określa funkcję omawianych terenów jako mieszkaniową - podkreślił. - Wydział Urbanistyki i Architektury urzędu w myśl zapisów wspomnianego planu prowadził na przedmiotowym terenie, tj. w rejonie ulicy Kreciej i Muszlowej postępowania administracyjne związane z realizacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W sprawie tej wydane zostały dwie decyzje, które dotyczyły dwuetapowej budowy zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi, infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacji wewnętrznej, a także budowy zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Wiceprezydent dodał, że "że inwestor złożył dwa wnioski na usunięcie drzew, odpowiednio: dziesięciu i trzynastu sztuk w 2022 r. Żaden z organów opiniujących nie wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko, w związku z tym inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.