Reklama

Wiadomości

  • 5 czerwca 2023
  • 11 czerwca 2023
  • wyświetleń: 1980

Miejsce pochówku setek osób zostanie oznakowane

Na bielskim Cmentarzu Komunalnym znajduje się anonimowy grobowiec. Spoczywają w nim prochy m.in. osób bezdomnych. Po interwencji miejscowego radnego miasto podejmie działania, by bliscy zmarłych mogli odnaleźć miejsce ich spoczynku.

cmentarz komunalny
Cmentarz komunalny w Kamienicy · fot. bielsko.info


Przypomnijmy, Miasto Bielsko-Biała organizuje pogrzeby osobom bezdomnym, znajdującym się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak przypomniał radny Roman Matyja, na Cmentarzu Komunalnym, znajduje się specjalnie do tego wydzielony grobowiec.

- Zmarli mają zapewniony godny, katolicki pogrzeb a następnie ich urny złożone są do zbiorowego grobu. W grobie tym znajduje się obecnie około 200 urn. Ze względu na brak miejsca na płycie grobowca, nie ma możliwości zamieszczenia tabliczek z nazwiskami osób zmarłych leżących w tym grobie. Dlatego, wnioskuję do pana prezydenta, o usytuowanie obok zbiorowej mogiły tablicy, na której znajdą się małe tabliczki, zawierające nazwisko i imię osoby zmarłej wraz z podaniem jej roku urodzenia i śmierci - zaapelował przedstawiciel bielszczan.

Dodatkowo zaproponował, by w okolicy wejścia głównego na Cmentarz Komunalny, umieścić informację o miejscu lokalizacji zbiorowej mogiły.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W odpowiedzi Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej przyznał, że na płycie nagrobnej zbiorowej mogiły na Cmentarzu Komunalnym rzeczywiście nie ma miejsca na umieszczenie tabliczek z nazwiskami wszystkich pochowanych tam zmarłych.

- Trudne byłoby także usytuowanie w tym miejscu stosownej tablicy, która takie informacje by zawierała. Ze względu na dużą liczbę złożonych w grobowcu urn jej rozmiary musiałyby być bardzo duże i zajmowałaby ona sporo miejsca. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że często po latach od pochówku zgłaszają się do administratora cmentarza krewni osób, których prochy złożone są w zbiorowej mogile i wnioskują o ich przeniesienie do indywidualnych grobów - zauważa wiceprezydent.

Jak dodaje, "biorąc pod uwagę, że pełna informacja o wszystkich zmarłych pochowanych w zbiorowej mogile jest dostępna w biurze administracji cmentarzy komunalnych proponujemy inne rozwiązanie poruszonej przez pana radnego sprawy".

- Na zbiorowej mogile zostanie umieszczony nowy napis o treści: „Komunalny grób zbiorowy Gminy Bielsko-Biała", a przy głównym wejściu na cmentarz przy ul. Karpackiej zainstalowana zostanie tablica z informacją o dokładnej lokalizacji grobu wraz z adnotacją o tym, gdzie można uzyskać dane o osobach w nim pochowanych. Warto nadmienić, że uzyskanie informacji o wszystkich pochowanych na cmentarzu komunalnym, także tych spoczywających w mogile zbiorowej, jest możliwe również za pośrednictwem internetowej aplikacji Grobonet - przypomniał przedstawiciel bielskiego ratusza.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.