bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 maja 2023
  • 25 maja 2023
  • wyświetleń: 5656

"Nie" dla stacji końcowej kolei w Leszczynach

Mieszkańcy części Bielska-Białej nie zgadzają się na dostosowanie stacji kolejowej Leszczyny do roli stacji końcowej pociągów. Chcą, by taka stworzona została w Wilkowicach.

Reklama

pendolino
"Nie" dla stacji końcowej kolei w Leszczynach - zdj. ilustracyjne · fot. PKP PLK


Grupa bielskich radnych podjęła interwencję w bielskim Ratuszu w sprawie rozbudowy stacji kolejowej w Leszczynach. Jak podkreślili, planowane zmiany mogą doprowadzić do stwarzania niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkół w tym rejonie miasta. Pisaliśmy o tym w tym artykule.

Przy okazji, wspierając wniosek mieszkańców, rajcy zaapelowali, aby inwestycję polegającą na rozbudowie przystanku kolejowego Bielsko-Biała Leszczyny i dostosowaniu go do roli stacji końcowej pociągów dalekobieżnych, realizować na terenie przystanku kolejowego Wilkowice, który „jest znacznie lepiej dostosowany do pełnienia takiej roli”.

-Taka zmiana pozwoli również na lepsze wykorzystanie komunikacji kolejowej w ruchu lokalnym, między innymi dla obsługi campusu akademickiego na Błoniach. Jesteśmy przekonani, że mediacja podjęta przez pana prezydenta pozwoli znaleźć kompromisowe oraz korzystne rozwiązanie dla każdej ze stron, a w sposób szczególny dla mieszkańców spokojnej dzielnicy Mikuszowice Krakowskie, którzy mogą być najbardziej poszkodowani w wyniku realizacji w/w inwestycji - podkreślili przedstawiciele bielszczan.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński poinformował, że „odnośnie propozycji związanych z rozbudową układu torowego na przystanku Bielsko-Biała Leszczyny, miasto wskazało na kolizję propozycji inwestora z ustaleniami wynikającymi z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

- Wskazano, że rozwiązanie projektowe spowoduje znaczną wycinkę istniejącego drzewostanu, również w miejscu przeznaczonym pod teren zielony w obowiązującym planie miejscowym. Miasto podniosło, że rozbudowa układu torowego o dodatkowe tory wiąże się ze zwiększeniem ilości kursów pociągów obsługujących, co powinno przełożyć się na poprawę dostępności większej liczby mieszkańców miasta, do komunikacji kolejowej, w tym mieszkańców dzielnic zlokalizowanych na południe od przystanku Leszczyny, tj. Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie. Wobec tego, zaproponowano Inwestorowi rozwiązanie zastępcze — lokalizację dodatkowych torów odstawczych poza granicami Bielska-Białej, na przykład na stacji „Wilkowice Bystra", które przyczyni się do zwiększenia zainteresowanie transportem kolejowym mieszkańców wspomnianych dzielnic miasta, jak również mieszkańców gminy Wilkowice, którzy dojeżdżają własnymi środkami transportu do Bielska-Białej - wyjaśnia wiceprezydent.

Jak dodał, w „w piśmie skierowanym do inwestora, wskazano również na istotne zagadnienie bezpośrednio związane ze zwiększeniem ilości kursów pociągów pasażerskich, a mianowicie na konieczność lokalizacji miejsc postojowych, w sąsiedztwie przystanku końcowego, co umożliwi kierowcom pozostawienie samochodu w bezpiecznym miejscu w celu przesiadki i kontynuowanie podróży pociągiem do centrum Miasta lub w kierunku dalszym — w stronę Katowic”.

- Zakłada się, że propozycja miasta docelowo przełoży się na zmniejszenie ilości pojazdów wjeżdżających i parkujących w centrum Bielska-Białej. Stwierdzono równocześnie brak odpowiedniego terenu pod lokalizację takiego parkingu w obrębie przystanku kolejowego Bielsko-Biała Leszczyny, co jest kolejnym utrudnieniem dla funkcjonowania przystanku kolejowego, generującego zwiększony ruch podróżnych - poinformował Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.