bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 maja 2023
  • wyświetleń: 6102

Własność mieszkańców zagrożona przez "specustawę"? Ratusz wyjaśnia

Własność mieszkańców Bielska-Białej, zlokalizowana w okolicach planowanych inwestycji drogowych, jest zagrożona? Tak może wynikać z informacji przekazanych przez jednego z bielskich radnych. Ratusz wyjaśnia.

Reklama

wapienica cieszyńska centrum
fot. MZD Bielsko-Biała


Sprawę realizacji „specustawy drogowej” na terenie Bielska-Białej poruszył miejscowy radny Andrzej Gacek.

- Na jednym z zebrań osiedlowych poruszony został temat realizacji inwestycji w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej „specustawą drogową". Uwagi mieszkańca dotyczyły decyzji prezydenta miasta z 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych 16102S Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. PCK do ulicy Tuwima", której nadano rygor natychmiastowej wykonywalności - podkreśla przedstawiciel mieszkańców miasta.

- Mieszkaniec zgłaszający temat o sprawie został poinformowany zawiadomieniem z grudnia 2022 roku. W tym wypadku została zastosowana metoda faktów dokonanych. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej nikt nie kontaktował się z mieszkańcem, którego nieruchomość została objęta wspomnianą inwestycją. Na etapie odwołania nie było woli uzasadnienia przyjętego rozwiązania bo nad ostatecznym projektem się nie dyskutuje, specustawa jest wystarczającym argumentem aby mieszkaniec nie miał nic do powiedzenia - zwrócił uwagę radny.

Jak dodał, "z posiadanych informacji wynika, że tego typu sytuacje nie są odosobnione".

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Jak wyjaśnia Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, "tzw. specustawa, znajduje zastosowanie przede wszystkich w przypadku budowy nowych dróg publicznych, a także w przypadku rozbudowy już istniejącej drogi publicznej".

- Postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej toczy się na wniosek zarządcy drogi. To inwestor dokonuje wyboru najkorzystniejszych, w jego ocenie rozwiązań odnoszących się do planowanego przez niego przedsięwzięcia drogowego z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych warunków technicznych, uzgodnień i opinii organów zewnętrznych czy gestorów sieci. Chronione przepisami Konstytucji prawo własności nie jest też prawem chronionym bezwzględnie, bowiem Konstytucja dopuszcza możliwość jego ograniczenia, gdy następuje to z poszanowaniem zasady proporcjonalności - stwierdza wiceprezydent.

Jak dodaje, "realizacja systemu dróg publicznych służąca poprawie bezpieczeństwa, komunikacji i transportu pozostaje zaś w zgodzie z tą zasadą nadając jednak prymat interesowi publicznemu nad interesem prywatnym".

- Niestety każde większe przedsięwzięcie może spotkać się z protestami społecznymi, jednak uwzględnianie wszystkich bez wyjątku głosów sprzeciwu wobec planowanych zamierzeń prowadziłoby do tego, iż trwale zablokowany zostałby proces budowy dróg o priorytetowym znaczeniu. W przytoczonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji ZRID z dnia 14 października 2022 r. należy podkreślić, że Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wysłał propozycję rozbudowy ulic Władysława Broniewskiego i Juliana Tuwima do Rad Osiedla Złote Łany, Grunwaldzkiego, a także do SM Złote Łany (od której otrzymał odpowiedź). Również mieszkańcy ulicy Tuwima brali czynny udział w prowadzonym postępowaniu przed organem pierwszej instancji Wydziałem Urbanistyki Architektury UM w Bielsku-Białej wystosowując zapytania na które organ udzielił odpowiedzi. Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze od przedmiotowej decyzji przed Wojewodą Śląskim - dodał przedstawiciel Ratusza.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.