REKLAMA WYBORCZA

Wiadomości

  • 27 maja 2023
  • wyświetleń: 1333

Miała być "kanaliza"- są problemy na Hałcnowie

Część terenów Hałcnowa została wyłączona z planów inwestycji kanalizacyjnej. To utrudnia realizację planów tamtejszych mieszkańców. Na przeszkodzie stanęły sprawy "własnościowe", jak i drogowe. Jak jednak zapewnia Ratusz, miasto nie zamierza zrezygnować ze skanalizowania wyłączonych działek.

kanalizacja
fot. Zdjęcie ilustracyjne, pixabay.com


"Miasto Bielsko-Biała szczyci się tym, że bardzo wysoki procent jego obszaru jest objęty kanalizacją sanitarną" - stwierdza bielski radny Bronisław Szafarczyk. Jak jednak od razu dodaje, "niemniej są takie tereny, gdzie kanalizacji jeszcze nie wykonano".

- Jednym z nich jest obszar ulic Witosa, Suchy Potok, Krańcowa, Księżycowa, Serdeczna w Hałcnowie. Podjęte przez spółkę Aqua zadanie budowy kanalizacji dla tego rejonu zostało przyjęte przez mieszkańców z zadowoleniem. Zdecydowana ich większość złożyła stosowne deklaracje i zgody na udostępnienie swoich posesji dla realizacji zadania - podkreśla przedstawiciel bielszczan.

Jak opisuje, mieszkańcy "z nadzieją śledzą tok przygotowania inwestycji i toczone postępowania administracyjne".

- W ostatnich tygodniach jednak tok ten został zakłócony poprzez złożenie przez inwestora „wniosku o zmianę wniosku w zakresie lokalizacji inwestycji", w efekcie czego wydane zostało obwieszczenie prezydenta miasta informujące o wykreśleniu ponad dwudziestu działek z toczącego się postępowania. Właścicieli wymienionych w nim działek nikt nie poinformował jaka jest przyczyna tego wykreślenia, ani też czego mogą się spodziewać w wyniku takiego postępowania - poinformował radny. - Ponieważ, zgodnie z treścią obwieszczenia, nie są już stronami postępowania, nie mogą brać udziału w procedowaniu sprawy. Zaniepokojeni, zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu problemu.

Jak podkreślił Szafarczyk, "mieszkańcy z rozbudową sieci kanalizacyjnej wiążą swoje nadzieje, a także plany — w tym także rozwój prowadzonej działalności gospodarczej".

- Każde opóźnienie wobec założonego harmonogramu realizacji tej inwestycji i uruchomienia kanalizacji, może mieć duży wpływ na przyjęte biznes plany, w tym na plany kredytowe oraz na życie codzienne mieszkańców, i tak zmęczonych codziennymi problemami wynikającymi z budowy drogi S1. Niedopuszczalny jest brak jakiegokolwiek rzetelnego informowania mieszkańców o przyczynach wyłączenia ich działek z postępowania, a przede wszystkim niedopuszczalny jest brak informowania o planach Aqua wobec tej grupy właścicieli - podkreślił radny.

Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu, w styczniu biuro projektowe działające na zlecenie Aqua wystąpiło do prezydenta miasta z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej - ulice Wincentego Witosa, Saska, Kiernika, Bobka, Bojki, Krzemionki, Suchy Potok, Księżycowa i Serdeczna".

- Odnośnie ulic Krzemionki, Witosa, Kiernika i Bobka zakresem wniosku objęta była budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej. Natomiast dla ulic Księżycowej, Saskiej i Serdecznej przedmiotowy wniosek dotyczył jedynie wymiany sieci wodociągowej, ponieważ spółce nie udało się uzgodnić z mieszkańcami lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych. W tej sytuacji, aby nie wstrzymywać realizacji zadania inwestycyjnego spółka podjęła decyzję o objęciu odrębnym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie tych ulic, tj. po uzyskaniu wymaganych uzgodnień lokalizacji dla urządzeń kanalizacyjnych z właścicielami nieruchomości - wyjaśnił Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, "jednocześnie na mocy postanowienia z 17.02.2023 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odmówił uzgodnienia przedstawionego przez Aqua projektu budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Księżycowej, Saskiej i Serdecznej ze względu na planowaną budowę drogi S1 oraz nowego podziału działek w rejonie ul. Serdecznej w Bielsku-Białej".

- Wobec stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, aby nie wstrzymywać procedowania całego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej - ulice Wincentego Witosa, Saska, Kiernika, Bobka, Bojki, Krzemionki, Suchy Potok, Księżycowa i Serdeczna”, spółka podjęła decyzję o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania poprzez wykreślenie z tego wniosku działek, na których projektowana była jedynie wymiana sieci wodociągowej, tj. działek objętych następnie obwieszczeniem z 1 marca. Z uwagi na fakt, że zakres przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Księżycowej, Saskiej i Serdecznej dotyczy lokalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na tych samych działkach, Aqua podjęła decyzje, iż budowa kanalizacji sanitarnej jak również wymiana sieci wodociągowej w powyżej wskazanym rejonie zostanie objęta jednym, wspólnym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na proponowane trasy sieci wodociągowej, jak również uzgodnienia z właścicielami posesji w rejonie ulic Księżycowej, Saskiej i Serdecznej lokalizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej - opisuje wiceprezydent.

Z informacji magistratu wynika, że "Aqua oświadcza, iż w chwili obecnej, dla wspomnianego rejonu uzyskała zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wstępną zgodę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na zaproponowaną trasę przebiegu zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej".

- Spółka zadeklarowała, że do końca kwietnia 2023 roku zostanie złożony do tutejszego urzędu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rejonu wspomnianych ulic, dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej. Wnioskiem tym zostaną zatem objęte także działki wskazane w obwieszczeniu z 1 marca. Jednakże realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego możliwa będzie po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych oraz dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej. Zainteresowani mieszkańcy będą powiadamiani przez spółkę o prowadzonym procesie inwestycyjnym zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi przewidzianymi dla realizacji tego rodzaju zadania - zapewnił przedstawiciel Ratusza.

W sprawach technicznych dot. planowanej inwestycji mieszkańcy mogą uzyskać informacje w „AQUA” S.A. od Głównego specjalisty ds. przygotowania inwestycji Pani Alicji Trzcina tel.: 33 82-80-318, kom.: 600 200 855 lub email:alicja.trzcina@aqua.com.pl lub od Kierownika Działu Inwestycyjno - Technicznego Pana Tomasza Olejarza, tel.: 33 82-80-261, kom.: 668 196 747 lub email: tomasz.olejarz@aqua.com.pl.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.