bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2023
  • 18 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 11755

Ruszyła kwalifikacja dla osób z Bielska-Białej. Kto zostanie wezwany?

Za nami:

Wojewoda śląski wydał obwieszczenie na temat kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. W Bielsku-Białej ruszyła w poniedziałek, 17 kwietnia. Kto zostanie wezwany? Szczegóły w rozminięciu artykułu.

Reklama

Defilada Wierni Polsce, wojsko
Rusza kwalifikacja dla osób z Bielska-Białej. Kto zostanie wezwany? - zdj. ilustracyjne · fot. Urząd Marszałkowski


Kwalifikacja wojskowa dla osób z Bielska-Białej zostanie przeprowadzona od 17 kwietnia do 29 maja, z wyłączaniem dni 1, 2 i 3 maja.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 2004 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby, które w latach 2021-2022:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
  • wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


d) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wyżej wymienionych osób, zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Bielsko-Biała, przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14, siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.