bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 11 kwietnia 2023
  • 13 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 2172

Sprostowanie dot. art. "Z miasta zniknął duży komisariat policji?"

Sprostowanie do artykułu prasowego autorstwa dziennikarza portalu bielsko.info pod tytułem: "Z miasta zniknął duży komisariat policji? 60 wakatów w KMP!", który ukazał się 25 marca 2023 r. o godz. 9.10 na stronie internetowej portalu bielsko.info.

Reklama

W odpowiedzi na pismo przesłane drogę elektroniczną z dnia 25 marca 2023 roku, uprzejmie informuję co następuje. Po zapoznaniu się z treścią artykułu pt. "Z miasta zniknął duży komisariat policji? 60 wakatów w KMP", zamieszczonego w dniu 27 marca 2023 roku na portalu bielsko.info, za konieczne uznałem ustosunkować się do niego."

Autor ww. artykułu odnosząc się do mojego udziału w Sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej, w trakcie którego poruszona została kwestia bezpieczeństwa w określonym rejonie miasta, jednoznacznie zasugerował, iż problem związany ze znaczną ilością wakatów w podległej mi jednostce Policji, stanowi źródło i powód mojego dobrego samopoczucia. Stwierdzenia zawierające tego rodzaju sugestie zawarte zostały kilkakrotnie w treści artykułu m. in. cyt. "z miasta zniknął duży komisariat policji? 60 wakatów w KMP! W takim tonie podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, z lekceważącym śmiechem wypowiadał się Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk (...)", czy też "(...) problem jest poważny, mieszkańców może więc bulwersować dobry humor komendanta w tak ważnych dla nich sprawach (...)".

Przede wszystkim pragnę podkreślić, iż chwilowy uśmiech na mojej twarzy absolutnie nie był związany z meritum mojej wypowiedzi, dotyczącej istotnego zagadnienia, którego powagi jestem całkowicie świadom z uwagi na zajmowane stanowisko. Przedstawianie przedmiotowej kwestii jako przyczyny mojego dobrego samopoczucia jednoznacznie oceniam jako niedopuszczalną manipulację ze strony autora tekstu. Dotąd byłem przekonany, iż rzetelne dziennikarstwo wiąże się z obiektywnym przedstawianiem faktów, w sposób transparentny i czytelny dla odbiorcy. W tym przypadku autor artykułu poszedł zdecydowanie dalej, dokonując oceny mojego osobistego nastawienia do relacjonowanego zagadnienia w sposób absolutnie niedopuszczalny, poprzez niczym nieuprawnione przypisanie mi lekceważącego stosunku do kwestii ściśle związanych z pełnioną przeze mnie funkcją.

Za taką uważam również próbę obarczenia mojej osoby niewłaściwą polityką kadrową i wadliwym sposobem zarządzania jednostką Policji, mającą skutkować znaczną ilością odejść ze służby. Autor tekstu całkowicie przemilczał fakt, iż początek roku (miesiące: styczeń, luty) to okres, w którym rok do roku odchodzi ze służby w Policji zdecydowana większość funkcjonariuszy, którzy chcą przejść w stan spoczynku. Wiąże się to z przepisami emerytalnymi, na które nie mam żadnego wpływu. Stąd też koniec pierwszego kwartału każdego roku jest trudnym okresem w funkcjonowaniu większości jednostek Policji w kraju, które muszą mierzyć się z brakami kadrowymi, sukcesywnie uzupełnianymi w trakcie trwania roku. Bieżący rok był pod tym względem szczególny, z uwagi na niezwykle wysoką waloryzację rent i emerytur. Temat licznych odejść funkcjonariuszy ze służb mundurowych, w tym z Policji, w skali całego kraju był w ostatnim czasie szeroko relacjonowany w mediach ogólnopolskich. Fakt ten jednak najwyraźniej umknął autorowi przedmiotowego artykułu. Nie wyobrażam sobie, aby było to z jego strony celowe działanie, ograniczające przyjętą argumentację wyłącznie do takiej, która pasowała do przyjętych przez niego w sposób dowolny i nieobiektywny tez. W tym miejscu pragnę podnieść, iż Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, w zestawieniu pięciu największych garnizonów Policji w województwie śląskim, miała procentowo najniższy odsetek odejść ze służby funkcjonariuszy Policji. Co wymaga podkreślenia, autor tekstu nie zwrócił się do KMP w Bielsku-Białej o ustosunkowanie się do podnoszonych przez niego tez, co należy interpretować co najmniej jako niedopuszczalny brak staranności w zakresie wymogu obiektywizmu w przedstawianiu określonego zagadnienia. Pismo zawierające pytania w trybie dostępu do informacji publicznej wpłynęło do KMP w Bielsku-Białej już po publikacji ww. artykułu.

Należy również wskazać, iż to moi przełożeni - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoimi Zastępcami mają pełną wiedzę na temat sposobu zarządzania przeze mnie podległą mi jednostką Policji i to ich ocenie podlega moja służba. Brak elementarnej wiedzy w tym zakresie na mój temat ze strony autora tekstu nie przeszkodził mu formułować w artykule niczym niepotwierdzonych zarzutów, obarczając mnie odpowiedzialnością za odejścia ze służby podległych mi policjantów. Wskazać należy, iż zwolnienia ze służby odbyły się na zasadzie dobrowolnych odejść ze służby, na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji.

O złej woli twórcy tekstu świadczyć może również dobrane do artykułu zdjęcie zawierające mój wizerunek, które w zamierzeniu autora ma zapewne stanowić potwierdzenie stawianych przez niego nieprawdziwych i szkalujących mnie stwierdzeń.

Nie wdając się w dalszą polemikę z tezami tego artykułu, w świetle wskazanych powyżej licznych nieprawdziwych i zmanipulowanych na moją szkodę twierdzeń autora tekstu, za niezbędne uznałem wystąpić w oparciu o art. 31a ustawy Prawo prasowe z wnioskiem o sprostowanie powyższych nieprawdziwych informacji oraz zaniechanie naruszania moich dóbr osobistych w powyższym zakresie.

Odpowiadając z kolei na pytanie 2 uprzejmie informuję, iż w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej:
- w 2022 roku zostało zwolnionych 40 osób, w tym 7 z pionu kryminalnego, 31 z pionu prewencji, 1 z pionu logistyki, 1 z kierownictwa. 36 osób posiadało staż służby w przedziale od 15-30 lat (prawa emerytalne), natomiast 4 osoby posiadały staż służby poniżej 15 lat;
- w 2023 roku (do dnia złożenia zapytania) zostało zwolnionych 29 osób, w tym 3 z pionu kryminalnego, 20 z pionu prewencji, 2 z pionu logistyki, 4 z kierownictwa. 28 osób posiadało staż służby w przedziale od 15-31 lat (prawa emerytalne), 1 osoba posiadała staż służby poniżej 15 lat.

Ponadto zmiany kadrowe nastąpiły również w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy do innych jednostek Policji - w 2022 r. było to 12 osób, a w 2023 było to 11 osób.


insp. mgr Krzysztof Herzyk
Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.