bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 11 kwietnia 2023
  • 12 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 7644

Strajk w kluczowej spółce? Radna ostrzega

W bielskiej spółce komunalnej trwa spór zbiorowy pracowników z pracodawcą, a więc z władzami miasta, które jest większościowym udziałowcem w P.K. Therma. Eskalacja sporu może doprowadzić do strajku w kluczowej dla miasta spółce.

Reklama

therma


Radna Małgorzata Zarębska zwróciła się z prośbą do prezydenta Bielska-Białej, „czy jako większościowy udziałowiec P.K. Therma Sp. z o.o. podjął działania w sprawie sporu zbiorowego w tej firmie”.

- Uważam, że opieszałość zarządu P.K. Therma jest działaniem na szkodę spółki. Doprowadzenie do sporu zbiorowego, który może zakończyć się strajkiem w jednej ze strategicznych dla Bielska-Białej spółek wymaga interwencji ze strony właściciela - podkreśliła przedstawicielka bielszczan.

Jak wyjaśnia, „z informacji otrzymanych od załogi wynika, że od 25 października 2022 roku, kiedy organizacje związkowe wystąpiły z prośbą o przedstawienie możliwości podwyższenia wynagrodzeń, Zarząd firmy nie podjął w tej sprawie żadnych działań”.

- Według pracowników spółki Prezes Andrzej Listowski, mimo wcześniejszych deklaracji, nie przedstawił załodze żadnych propozycji podwyżek aż do 10 marca 2023 roku. Co więcej, w przedstawionym stronie społecznej planie finansowym Spółki na rok 2023 fundusz płac zwiększony został o 1 procent, co oznacza, że władze firmy nie planują w tym roku podwyżek, nie są bowiem planowane redukcje etatów. Tymczasem wynagrodzenia zasadnicze pracowników w P.K. Therma nie były podnoszone od lutego 2019 roku. Takie zarządzanie grozi odpływem wysoko wykwalifikowanych pracowników i destabilizacją działania strategicznej dla naszego miasta firmy - podkreśla Zarębska.

I dopytuje, "jak to jest możliwe, że w roku 2022 fundusz płac wzrósł w spółce, w porównaniu z rokiem 2021, o prawie 1,5 miliona zł, a załoga nie otrzymywała podwyżek?”

- Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że firma przynosi zysk. Dobry wynik finansowy spółki jest m.in. efektem dobrej pracy załogi, której należy się za to godziwe wynagrodzenie - podkreśliła przedstawicielka mieszkańców miasta.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Piotr Kucia podkreślił, że „nieprawdziwe są stwierdzenia, że zarząd nie podjął żadnych działań w kierunku podwyższenia wynagrodzeń pracowników spółki oraz że wynagrodzenia zasadnicze nie były podwyższone od lutego 2019 r.”.


- W P.K. Therma w 2021 r. zostały podwyższone stawki zasadnicze dla 43 procent pracowników, a od stycznia 2022 r. nastąpiła w spółce reforma systemu wynagrodzeń. Skutkowała ona wzrostem stawki zasadniczej o 14 procent albo o 16 procent. Wynagrodzenia pracowników to nie tylko stawki zasadnicze, ale także premie, nagrody i dodatki. W 2022 r. pracownicy spółki otrzymali wynikające jeszcze ze starego systemu płac nagrody roczne za rok 2021 oraz nagrody z okazji 30-lecia spółki w łącznej wysokości 1,2 mln zł. Nie wystąpią one w roku 2023, co oznacza, że wzrost funduszu płac planowany w 2023 r. w porównaniu do wykonania za rok 2022 pomniejszonego o wypłacone nagrody stanowi realnie 11 procent - wyjaśnia wiceprezydent.

Jak dodał, w roku 2022 r wzrósł fundusz płac o 1,5 mln zł w stosunku do roku 2021, co było spowodowane wypłatą wspomnianych świadczeń, podwyżką stawek zasadniczych i wypłatą dodatków wprowadzonych nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) obowiązującym od dnia 8 listopada 2022 r., wskutek którego do wynagrodzeń pracowniczych został wprowadzony dodatek stażowy, nastąpił 17 procent wzrost dodatku szkodliwego ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz 100 procent wzrost dodatku za soboty, niedziele i święta.

- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników spółki z dodatkami za 2022 r. wyniosło 7 174 zł. W planie wydatków spółki na rok 2023 założony został wzrost stawek zasadniczych od 1 kwietnia 2023 r. średnio o 6,7 procent oraz wypłata świadczeń wprowadzonych nowym ZUZP - dodał Piotr Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.