Wiadomości

  • 17 stycznia 2023
  • 18 stycznia 2023
  • wyświetleń: 2335

Urząd Miejski komentuje decyzję SKO w sprawie Sarniego Stoku

Urząd Miejski w Bielsku-Białej skomentował decyzję bielskiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej na zabudowę Sarniego Stoku, wydanej przez prezydenta miasta. Magistrat zapewnia, że cała procedura związana z wydaniem decyzji była prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.

Miejsce przeprowadzenia wycinki drzew pod inwestycję na Sarnim Stoku
Miejsce przeprowadzenia wycinki drzew pod inwestycję na Sarnim Stoku - 22.10.2022 · fot. Facebook / Bielszczanie dla Drzew


Przypomnijmy, jak portal bielsko.info informował w artykule "SKO stwierdziło nieważność decyzji na zabudowę Sarniego Stoku", Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej na zabudowę Sarniego Stoku, wydanej przez prezydenta miasta. Wnioskowała o to we wrześniu 2022 roku Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przy wsparciu prawnym Fundacji Frank Bold.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miejski w Bielsku-Białej. - Decyzja SKO stwierdzająca nieważność decyzji środowiskowej dla inwestycji na Sarnim Stoku - co trzeba z całą mocą podkreślić - nie jest w panującym porządku prawnym niczym nadzwyczajnym. Wszelkie bowiem akty administracyjne wydawane w pierwszej instancji mogą być kontrolowane przez SKO. W konsekwencji część tych decyzji jest przez SKO utrzymywana w mocy, a część uchylana bądź unieważniania, jak to się stało w omawianym przypadku - przekazał portalowi bielsko.info Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy bielskiego Ratusza.

- W uzasadnieniu decyzji SKO dostrzegamy pewne sprzeczności i w naszym przekonaniu nie było podstaw do unieważnienia naszej decyzji, ale rolą samorządu nie jest kwestionowanie orzeczeń SKO. Tym bardziej, że ustawodawca nie dał nam do tego odpowiednich prerogatyw. To strona postępowania, którą w tym przypadku jest inwestor, posiada uprawnienia do zaskarżenia decyzji SKO - dodał przedstawiciel Urządu miejskiego w Bielsku-Białej.

Jak zauważył, "warto dodać, że decyzja SKO nie jest decyzją prawomocną. Jeśli inwestor zdecyduje się ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to dopiero ten organ ostatecznie oceni czy nasze postępowanie w tej sprawie było prawidłowe".

- Ze swej strony możemy zapewnić, że cała procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji na Sarnim Stoku była prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem - podsumował Tomasz Ficoń.

Sprawa dotyczy planowanej inwestycji firmy Art-City Eko Park z Krakowa, która chce wybudować 12 ośmiopiętrowych apartamentowców, 10 cztero- i pięciopiętrowych hoteli oraz ponad 1,8 tys. miejsc parkingowych. Mimo tak dużych rozmiarów inwestycji oraz bezpośredniego sąsiedztwa Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Sarni Stok”, prezydent Bielska-Białej wyraził zgodę na inwestycję bez udziału społeczeństwa i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zatrzymania budowy kompleksu mieszkalno-hotelowego domagały się Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przy wsparciu prawnym Fundacji Frank Bold, a także lokalne organizacje przyrodnicze - Stowarzyszenie Olszówka i Bielszczanie dla Drzew - oraz mieszkańcy, m.in. ze względu na walory przyrodnicze Sarniego Stoku.

- W przedmiotowej sprawie decyzja podlega stwierdzeniu nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt. 2 kpa. Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa - możemy przeczytać w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

- Kolegium dokonując analizy materiału dowodowego, na podstawie którego podjęta została decyzja będąca przedmiotem wniosku o stwierdzenie nieważności, wskazuje, że ocena całości materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie potwierdza w znacznej części zarzuty zawarte we wniosku Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot z 30 sierpnia 2022 roku dnia co do tego iż decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 09 maja 2022 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowo- mieszkaniowej przy ul. Okrężnej w Bielsku-Białej narusza prawo w sposób rażący i biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w powyższym uzasadnieniu podlega stwierdzeniu nieważności - czytamy dalej.

Pełną treść "Decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta B-B z dnia 09.05.2022 nr OSE-UZ.6220.80.2021.AS w przedmiocie braku potrzeby oddziaływanmia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. Okrężnej w Bielsku-Białej" można znaleźć tutaj.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.