Wiadomości

  • 12 stycznia 2023
  • 15 stycznia 2023
  • wyświetleń: 3966

SKO stwierdziło nieważność decyzji na zabudowę Sarniego Stoku

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej na zabudowę Sarniego Stoku, wydanej przez prezydenta miasta. Wnioskowała o to we wrześniu 2022 roku Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przy wsparciu prawnym Fundacji Frank Bold.

Wycinka drzew na Sarnim Stoku - 22.10.2022
Wycinka drzew na Sarnim Stoku - 22.10.2022 · fot. Facebook / Tomasz Wawak


Zatrzymania budowy kompleksu mieszkalno-hotelowego domagały się także lokalne organizacje przyrodnicze - Stowarzyszenie Olszówka i Bielszczanie dla Drzew - oraz mieszkańcy, m.in. ze względu na walory przyrodnicze Sarniego Stoku.

- W przedmiotowej sprawie decyzja podlega stwierdzeniu nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt. 2 kpa. Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa - możemy przeczytać w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

- Kolegium dokonując analizy materiału dowodowego, na podstawie którego podjęta została decyzja będąca przedmiotem wniosku o stwierdzenie nieważności, wskazuje, że ocena całości materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie potwierdza w znacznej części zarzuty zawarte we wniosku Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot z 30 sierpnia 2022 roku dnia co do tego iż decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 09 maja 2022 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowo- mieszkaniowej przy ul. Okrężnej w Bielsku-Białej narusza prawo w sposób rażący i biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w powyższym uzasadnieniu podlega stwierdzeniu nieważności - czytamy dalej.

Pełną treść "Decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta B-B z dnia 09.05.2022 nr OSE-UZ.6220.80.2021.AS w przedmiocie braku potrzeby oddziaływanmia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. Okrężnej w Bielsku-Białej" można znaleźć tutaj.

- Rozstrzygnięcie SKO potwierdza, że prezydent Bielska-Białej rażąco naruszył prawo, a bez ważnej decyzji środowiskowej deweloper nie może realizować inwestycji. To sygnał dla innych organów wydających decyzje w tego typu sprawach, aby nie lekceważyć przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i przeprowadzać postępowania zgodnie z przyjętymi standardami - powiedział prawnik Adrian Chochoł z Fundacji Frank Bold.

Przypomnijmy, spółka Art-City Eko Park z Krakowa planowała wybudowanie 12 ośmiopiętrowych apartamentowców, 10 cztero- i pięciopiętrowych hoteli oraz ponad 1,8 tys. miejsc parkingowych. Mimo tak dużych rozmiarów inwestycji oraz bezpośredniego sąsiedztwa Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Sarni Stok”, prezydent Bielska-Białej wyraził zgodę na inwestycję bez udziału społeczeństwa i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Prezydent nie wziął pod uwagę opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zablokował udział stronie społecznej, zwalniając inwestora z raportu OOŚ i wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa. Cały proces postępowania nie trzymał standardów europejskiego, demokratycznego państwa prawa i podważył zaufanie do organów publicznych. Dzisiejsza decyzja SKO jest kluczowa dla inwestycji, ponieważ otwiera drogę do unieważnienia pozwolenia na budowę oraz umożliwia zawiadomienie prokuratury o możliwości niedopełnienia i przekroczenia obowiązków przez urzędników - skomentował decyzję SKO Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

- Teren planowanej inwestycji bezpośrednio graniczy oraz wcina się klinem w zespół-przyrodniczo krajobrazowy „Sarni Stok”. Podczas obserwacji przyrodniczych stwierdzono tam występowanie chronionych prawem płazów i ptaków. Jest to również teren sukcesyjny, czyli taki, na którym przyroda powróciła w bujnym rozkwicie i został naturalnie scalony z obszarem chronionym. Obszar ten jest pokryty zróżnicowanym gatunkowo lasem z drzewami o wymiarach pomnikowych oraz niezwykle cennych z punktu widzenia przyrodniczego. A nade wszystko jest to teren ważny z punktu widzenia społecznego - to jedno z ulubionych miejsc, wolne od zabudowy, do odbywania spacerów, szczególnie dla mieszkańców w zastraszającym tempie rozrastającego się osiedla Sarni Stok - powiedział Jacek Zachara ze Stowarzyszenia Olszówka.

SKO zareagowało na wniosek organizacji społecznych już w październiku, nakazując wstrzymanie decyzji środowiskowej. Miało to powstrzymać prace budowlane do czasu rozpatrzenia wniosku. Mimo to, inwestor otrzymał od prezydenta Klimaszewskiego zgodę na wycinkę krzewów - również błyskawicznie wstrzymaną przez SKO po interwencji strony społecznej.

- Społeczeństwo ma prawo do udziału w podejmowaniu decyzji o inwestycjach, które negatywnie wpływają na środowisko. Wykorzystanie tego prawa istotnie podnosi standardy demokracji środowiskowej, ale i jakość procesu inwestycyjnego. Warto, aby lokalni włodarze to rozumieli - dodał Arian Chochoł z Frank Bold.

O komentarz poprosiliśmy Urząd Miejski w Bielsku-Białej. - Decyzja wpłynęła do Urzędu dziś po południu [czwartek, 12 stycznia - przyp. bielsko.info]. Ze względu na obszerne uzasadnienie, z którym musimy się zapoznać na razie nie komentujemy sprawy - przekazał portalowi bielsko.info Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Biesku-Białej. Do sprawy będziemy wracać.

mp / bielsko.info

źródło: Materiały prasowe

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.