Wiadomości

  • 21 grudnia 2022
  • wyświetleń: 584

Zasady szkolenia stanowiskowego BHP

Materiał partnera:

Wiesz, że szkolenie pracowników jest ważne, ale jakie rzeczy powinieneś wziąć pod uwagę podczas jego projektowania? Przedstawiamy kilka kluczowych zasad szkolenia stanowiskowego, dzięki którym przekażesz wiedzę, a do tego zyskasz pewność, że pracownicy będą wiedzieli, jak należy korzystać z miejsca pracy.

sam moghadam khamseh bn aatkfwm0 unsplash


Dlaczego ważna jest ocena ryzyka w pracy?Ocena ryzyka jest pierwszym krokiem do zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i określenia sposobu ich kontroli. Obejmuje ona wiedzę, co może się wydarzyć i jakie będą konsekwencje tych zdarzeń, a także określenie, kto może zostać poszkodowany i jak bardzo.

Oceny ryzyka powinny być przeprowadzane przez osoby pracujące w miejscu pracy i powinny obejmować wszystkich członków Twojego zespołu. Powinna być również przeprowadzana regularnie, aby nie przeoczyć nowych zagrożeń lub nie dopuścić do wzrostu istniejących niebezpieczeństw.

Jakie powinno być szkolenie stanowiskowe?Szkolenie stanowiskowe bhp powinno być interaktywne i angażujące, ponieważ umożliwia to ich łatwiejsze zapamiętanie, a także szybsze przyswojenie wiedzy. Poza tym szkolenie stanowiskowe powinno być przygotowane według określonych zasad.

  • Osoba ucząca się musi być aktywnie zaangażowana w sesję szkoleniową. Na przykład, może robić notatki podczas rozmowy lub uczestniczyć w ćwiczeniach, które są mu prezentowane.
  • Uczeń powinien czuć się częścią procesu, a nie tylko odbiorcą informacji. Można to osiągnąć, zadając pytania podczas prezentacji lub zlecając uczącym się wykonywanie zadań, które wykorzystują to, czego nauczyli się do tej pory podczas sesji szkoleniowych (np. scenariusze odgrywania ról).


Jak powinno wyglądać stanowiskowe szkolenie BHP?Szkolenia powinny być dostosowane do różnych grup pracowników. Uczestnicy szkolenia powinni być podzieleni na grupy według poziomu doświadczenia, wieku i płci. W ten sposób szereg osób o zróżnicowanych umiejętnościach może uczyć się od siebie nawzajem.

Oznacza to również, że potrzebna jest odpowiednia liczba trenerów dla każdej grupy, aby jedna osoba nie musiała pracować w gorszej sytuacji, ponieważ inna ma większą wiedzę lub doświadczenie od niej.

Jak często trzeba organizować szkolenia BHP?Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy, szkolenia BHP organizuje się co najmniej raz w roku. W praktyce jednak warto je organizować częściej - np. co 3-4 miesiące. Wiele zależy od zajmowane stanowiska i stażu pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez firmę lub instytucję posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń.