Reklama

Wiadomości

  • 11 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1985

Oświata kosztuje miasto 554 mln zł. Największe wydatki to płace

Bielski samorząd zatrudnia ponad 3 300 nauczycieli. Utrzymanie oświaty kosztuje miasto ok. 554 miliony złotych z czego najwięcej, bo blisko 300 milionów to wydatki ponoszone na płace w oświacie. Subwencja oświatowa, jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa na utrzymanie szkół, starcza jedynie na pensje dla nauczycieli. Z realizacją zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 zapoznała się Rada Miejska Bielska-Białej podczas sesji 24 listopada.

Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Z przygotowanej przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej reprezentacji wyłonił się obraz nie tylko bielskiej oświaty, ale i tej sfery życia miasta w szerszym kontekście widzianym przez pryzmat regionu i kraju. - Szczególnie cieszy fakt, że średnia zdawalność egzaminów maturalnych od lat utrzymuje się powyżej średniej zdawalności w województwie śląskim - podkreśla bielski Urząd Miejski.

Miasto Bielsko-Biała prowadzi 97 jednostek oświatowych: 43 przedszkola 29 szkół podstawowych, 18 szkół ponadpodstawowych i 7 placówek.

Do bielskich szkół i przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 25 445 uczniów i przedszkolaków. W przedszkolach kształci się 5 071 dzieci, w szkołach podstawowych - 10 682 uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych 9 692 uczniów.

Prawie 1 050 uczniów bielskich placówek oświatowych to dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Najwięcej - bo aż 42 procent - uczy się w szkołach podstawowych, 38 procent stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (około 45 procent z tej liczby to osoby spoza Bielska-Białej), a 25 procent to przedszkolaki.

Samorząd zatrudnia ponad 3 300 nauczycieli. Utrzymanie oświaty kosztuje miasto około 554 miliony złotych z czego najwięcej, bo blisko 300 milionów to wydatki ponoszone na płace w oświacie. Subwencja oświatowa, jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa na utrzymanie szkół, starcza jedynie na pensje dla nauczycieli.

Na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w oświacie przeznaczono w Bielsku-Białej następujące kwoty: na remonty bieżące - 3 029 989,30 zł, na inwestycje - 35 677 207,64 zł. W planach placówek za zadnia modernizacyjne obliczone na kwotę 7 619 166,53 zł.

Modernizacje w różnych zakresach prowadzono w następujących placówkach:
  • Przedszkola nr: 6,14, 17, 27, 32, 33, 35, 41, 43, 44, 49, 54 oraz Przedszkole Integracyjne nr 1;
  • Szkoły Podstawowe nr: 1, 3, 4, 6, 13, 20, 26, 27, 28, 31, 33;
  • szkoły ponadpodstawowe: w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, V Liceum Ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I Stopnia nr 4, Bielskiej Szkole Przemysłowej.


W bielskich placówkach oświatowych przeprowadzono 50 procedur konkursowych na stanowisko dyrektora. W 2021 r. zorganizowano 64 egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.