bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1441

Bielsko-Biała na 2. miejscu Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

W tegorocznym Rankingu Gmin Województwa Śląskiego Bielsko-Biała zajęło 2. miejsce w swojej kategorii - miast na prawach powiatu. Wyprzedziły nas Katowice, na trzecim miejscu znalazły się Tychy.

Reklama

Bielsko-Biała na 2. miejscu Rankingu Gmin Województwa Śląskiego
Bielsko-Biała na 2. miejscu Rankingu Gmin Województwa Śląskiego · fot. Materiały prasowe


29 listopada, podczas gali Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 2022 w Muzeum Śląskim w Katowicach, zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński odebrał nagrodę dla naszego miasta. Wśród 19 miast na prawach powiatu byliśmy drudzy.

- To ważny ranking z punktu widzenia każdego samorządu, bo bierze pod uwagę bardzo mierzalne dane - mówi zadowolony z wyniku Bielska-Białej Przemysław Kamiński. - Jesteśmy na drugim miejscu, a Katowice na pierwszym, w zeszłym roku było odwrotnie. Kiedy odbierałem nagrodę, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Marcin Smala życzył Bielsku-Białej, żeby za rok wróciło na pierwsze miejsce - dodał.

Bielsko-Biała miało najlepszy wskaźnik w województwie jeśli chodzi o wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2021 roku - wyniósł on 210 złotych i 49 groszy. Na drugim miejscu w województwie plasowały nas z kolei wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca w latach 2019- 2011 (1753,04 zł), liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (292), średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 (66,2 proc.).

Bielsko-Biała na 2. miejscu Rankingu Gmin Województwa Śląskiego
Bielsko-Biała na 2. miejscu Rankingu Gmin Województwa Śląskiego · fot. Materiały prasowe


Wśród gmin do 20 tysięcy mieszkańców na pierwszym miejscu uplasowały się Goczałkowice-Zdrój, a wśród gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców - Czeladź.

To była druga edycja rankingu przeprowadzona w województwie śląskim. Przygotował ją wojewódzki Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Urzędem Statystycznym w Katowicach.

W ramach rankingu oceniane były wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego. Na podstawie danych pochodzących z systemu statystyki publicznej oraz ze źródeł zewnętrznych, oceniano ich potencjał i aktywność w sferze gospodarczej i społecznej oraz ich sytuację finansową.
Jak piszą organizatorzy, celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dostarczenie podstaw do ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Aby ocenić poziom rozwoju poszczególnych gmin, opracowano syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. Były to m.in. dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca; wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wskaźniki zadłużenia budżetów gmin; udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem; środki z Unii Europejskiej i na finansowanie programów i projektów unijnych gmin na 1 mieszkańca; liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym. Pod uwagę brano też wyniki egzaminu ósmoklasisty; saldo migracji na 1000 ludności; wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego; udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i in. w wydatkach bieżących budżetów gmin; wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca; odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej; przyrost naturalny na 1000 ludności; udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy; wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym oraz udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.