Wiadomości

  • 3 grudnia 2022
  • 5 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1828

Rowerzyści boją się jeździć ulicą Janowicką. Chcą korzystać z chodnika

Są takie ulice w Bielsku-Białej, gdzie ciężko bezpiecznie przejechać rowerzystom. Prawo w takich sytuacjach umożliwia wytyczenie ścieżki dla dwukołowców na chodniku. Jednak w przypadku bielskiej ulicy Janowickiej władze miasta się na to raczej nie zdecydują...

Ścieżka rowerowa na chodniku
Rowerzyści boją się jeździć ulicą Janowicką. Chcą korzystać z chodnika · fot. arch. Bronisława Szafarczyka


Jak zauważył bielski radny Bronisław Szafarczyk, ulica Janowicka stanowi dość atrakcyjny dla rowerzystów ciąg komunikacyjny. Niestety, jej jezdnia nie należy do najszerszych, z trudnością mijają się na niej samochody ciężarowe i autobusy.

- Niejedno już lusterko zewnętrzne samochodu zostało przy tym mijaniu się pojazdów zniszczone a przy tym pojazdy rozwijają prędkości znacznie powyżej limitu dopuszczalnego. Nic więc dziwnego, że rowerzyści w większości wybierają mniejsze zło i - dla własnego bezpieczeństwa - rezygnują z jazdy po jezdni ulicy, wybierając chodnik. Na jezdni czują spore zagrożenie ze strony szybko poruszających się samochodów - opisuje przedstawiciel mieszkańców.

I podaje rozwiązanie. Wedle bowiem rozporządzenia ministra infrastruktury z 2022 roku, gdzie czytamy, iż "szerokość drogi dla pieszych i rowerów powinna być nie mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się szerokość nie mniejszą niż 2,50 m w trudnych warunkach albo na moście lub wiadukcie".

- Chodnik zaś na ul. Janowickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jasińskiego do granicy miasta, posiada właśnie szerokość ok. 2,50 m. W moim odczuciu, wnioskowane przeze mnie formalne dopuszczenie ruchu rowerowego ma chodniku przyczyniłoby się do wyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu na tej ulicy. Stanowiłoby poza tym dobre uzupełnienie sieci istniejących tras rowerowych - stwierdził radny.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński poinformował, że "budzącym wątpliwości jest możliwość dopuszczenia ruchu rowerowego na ciągu dla pieszych".

- Ulica Janowicka w przekroju poprzecznym posiada jednostronny chodnik, wybudowany dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci, udających się do szkoły od strony Janowic. Ciąg ten, już w zamyśle projektowym, przeznaczony był wyłącznie dla tej grupy użytkowników, o czym świadczą jego parametry techniczne. Faktem jest, że znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dopuszczają możliwość wprowadzenia ruchu rowerowego na drogach dla pieszych, przy szerokości nie mniejszej niż 2,5 m. Niemniej jednak ustawodawca wskazuje, że przestrzeń ta może być wspólnie wykorzystywana wyłącznie w trudnych warunkach - wyjaśnia wiceprezydent.

I dodaje, że "warunki te należy interpretować jako istniejące ukształtowanie lub zagospodarowanie terenu, stopień złożoności warunków gruntowo-wodnych lub konieczność ograniczania oddziaływania drogi na środowisko".

- W mojej ocenia „trudne warunki", o których mowa w rozporządzeniu na ul. Janowickiej nie występują. Rowerzyści są grupą użytkowników drogi, dopuszczoną do poruszania się w ruchu ogólnym na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym i na tych warunkach po ul. Janowickiej winni się poruszać. Należy wskazać, że priorytetowym zadaniem zarządzającego ruchem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników drogi, jakimi są piesi. Dlatego też negatywnie opiniuję dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku wzdłuż ul. Janowickiej - skwitował przedstawiciel Ratusza.

raz / bielsko.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj