Wiadomości

  • 29 listopada 2022
  • wyświetleń: 1475

Zdegradowane osiedla nie będą teraz rewitalizowane

Starsze osiedla Bielska-Białej czekają na rewitalizację. Chodzi m.in. o remont ulic. Mieszkańcy o podjęcie działań zabiegają od lat. Niestety, z powodu nieciekawej sytuacji finansowej miasta, szybko się nie doczekają podjęcia oczekiwanych prac.

Miasto uzyskało dofinansowanie na termomodernizację 10 budynków
Zdegradowane osiedla nie będą teraz rewitalizowane - zdj. ilustracyjne · fot. UM Bielsko-Biała


Jak przypomniał bielski radny Konrad Łoś, "w związku z licznymi żądaniami mieszkańców od wielu lat wnioskuje o przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu w zakresie rewitalizacji najstarszych i najbardziej zdegradowanych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej".

- W konsekwencji podjętych działań, za czasów prezydentury Jacka Krywulta, zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy dróg osiedlowych w rejonie ulic Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej oraz podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Następnie uzyskano pozwolenie na budowę dla realizacji przedmiotowego zamierzenia. Niestety na początku bieżącej kadencji samorządu pan prezydent zawiesił realizację inwestycji argumentując swoje stanowisko potrzebą realizacji zadań na rzecz walki z „niską emisją" - stwierdził przedstawiciel bielszczan.

Jak dodał, "temat ten, pomimo skrajnie złego stanu technicznego osiedlowych uliczek nie został podjęty także w roku 2022".

- Kontynuując podjęty temat działań rewitalizacyjnych w obrębie najstarszych osiedli mieszkaniowych zwróciłem się o przygotowanie takiej koncepcji dla Osiedla Piastowskiego, w szczególności w rejonie ulic Dębowa — Kasztanowa. W odpowiedzi na interpelację z 2019 roku ponownie została złożona, jak się okazało pusta deklaracja z której także do dnia dzisiejszego się pan prezydent nie wywiązali. Zadeklarował pan prezydent, iż prace projektowe modernizacji i zabudowy dróg osiedlowych (wraz z utworzeniem miejsc parkingowych, remontem chodników oraz infrastruktury towarzyszącej) mogą wstać zlecone najwcześniej w roku 2020. Obecnie dobiega końca rok 2022 i z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż deklarowane prace nie zostały zlecone - zauważył radny.

I dodał, że "kierując się prośbami mieszkańców wnioskuje o uwzględnienie części proponowanych prac w planach miasta na rok 2023 oraz w długoterminowych prognozach finansowych".

Niestety, odpowiedź Ratusza zapewne nikogo nie cieszy.

- Ogólna sytuacja finansowa samorządu ulega stopniowemu pogarszaniu, co wpływa na ograniczanie, a nie na poszerzanie zakresu planowanych inwestycji. Informując zatem raz jeszcze, że w najbliższych latach miasto nie planuje kompleksowej rewitalizacji wspomnianych osiedli i jest to efekt wyważenia potrzeb, możliwości i priorytetów. To konieczna reakcja na zmieniające się otoczenie prawno-finansowe - mam tutaj na myśli m.in. spadek dochodów miasta spowodowany decyzjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - poinformował zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.