bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 22 listopada 2022
  • wyświetleń: 775

Lipnik: jest przetarg na dokończenie modernizacji amfiteatru

Nadleśnictwo Bielsko ogłosiło przetarg na dokończenie modernizacji amfiteatru w Lipniku. Wartość zamówienia to 1,36 mln zł.

Reklama

amfiteatr w lipniku
Koncepcja odbudowy amfiteatru w Lipniku · fot. facebook.com/amfiteatrbb


Robotnicy powrócą na plac budowy po ponad roku od przerwania inwestycji. Przypomnijmy, 14 października 2021 roku umowa z wykonawcą modernizacji amfiteatru w Lipniku została wypowiedziana z powodu jej niewykonania.

- Wykonawca nie realizował umówionych prac pomimo licznych napomnień ze strony inwestora, postęp prac był znikomy, a zaangażowanie lekceważące. Obecnie trwają procedury zmierzające do inwentaryzacji stanu faktycznego oraz określenia zakresu prac koniecznych do wykonania. Jest to niezbędne do ustalenia zakresu zadań do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, które będzie miało za zadanie wyłonienie wykonawcy, który dokończy rozpoczęte prace - przekazywał naszemu portalowi rok temu Tomasz Gawęda, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bielsko.

Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

Teraz Nadleśnictwo Bielsko ogłosiło przetarg na roboty budowlane polegające na kontynuacji modernizacji amfiteatru w Lipniku. Według ogłoszenia o zamówieniu jego wartość to dokładnie 1 361 813,63 zł.

Zakres robót obejmuje w szczególności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie odwodnień, wykonanie podbudów oraz nawierzchni (z kamienia łupanego, z mieszanki mineralnej, z kostki kamiennej), montaż balustrad, wykonanie żelbetowych murów oporowych oraz schodów terenowych, wraz z okładziną kamienną, roboty remontowe muru kamiennego oraz schodów kamiennych, wykonanie siedzisk oraz osłon przenośnych toalet, dostawę i montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), wykonanie humusowania i obsiania trawą skarp.

Kryterium wybory wykonawcy inwestycji będzie cena (waga: 60) oraz okres udzielonej gwarancji (waga: 40). Termin składania ofert mija 29 listopada, a termin związania ofertą to 28 grudnia. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej to 4 miesiące.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.