Wiadomości

  • 10 października 2022
  • wyświetleń: 2225

Przybywa „gapowiczów” w bielskich autobusach?

Mimo szeregu ułatwień w zakupie biletów, nadal wielu bielszczan bezprawnie korzysta z publicznych środków transportu. W zeszłym roku pasażerowie „na gapę” zapłacili ponad 400 tysięcy złotych za korzystanie z bielskiej komunikacji publicznej bez ważnego biletu.

autobus MZK Cygański Las
Przybywa „gapowiczów” w bielskich autobusach? · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


W sprawie dodatkowych opłat za brak biletu MZK w bielskim Ratuszu interweniował radny Roman Matyja.

- W sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. wykazano kwotę prawie 220 tys. zł. z tytułu opłat za brak biletów MZK. To bardzo duża kwota, a biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa dotyczy to tylko części tzw. gapowiczów - podkreślił przedstawiciel mieszkańców.

I do władz miasta skierował pytania, m.in.: jakie działania zostały podjęte, aby ograniczyć zjawisko opisane powyżej?

- Jak wiadomo dochody z biletów są można powiedzieć, jedynym znaczącym elementem zasilania budżetu miasta dotyczącymi utrzymania MZK, dlatego zadaniem naszym jest maksymalne uszczelnianie tego systemu - stwierdził radny.

Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu, w 2020 roku z tytułu opłat za przejazdy bez biletu wpłynęła kwota 310 776 złotych. W 2021 roku już 443 750 złotych.

- Należy podkreślić, iż wzrost wpływów w przedmiotowym zakresie wynika m.in. ze stosowanego „przelicznika" wysokości opłaty dodatkowej, tzn. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, która do końca 2020 r. wynosiła 150 zł, a od 1 stycznia 2021 r. wynosi 200 zł - podkreślił Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak wyliczył, w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku dokonano kontroli 159 647 pasażerów korzystających z usług Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej.

- Ograniczenie skali przejazdów bez biletu stanowi ważny aspekt prowadzonych działań w zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Podejmowane są inicjatywy w zakresie prewencji oraz dostępności biletów: poszerzenie sieci dystrybucyjnej biletów MZK — możliwość zakupu biletów przez aplikacje mobilne, jeszcze w tym roku poprzez sklep internetowy, portal pasażera, a w 2023 r. bezpośrednio w autobusie za pomocą karty bankowej w kasownikach elektronicznych - opisuje wiceprezydent.

Wiceprezydent Kucia dodał, że "prowadzone są również kampanie informacyjne — od czerwca br. (na przystankach autobusowych, w internecie, na wyświetlaczach LCD wewnątrz pojazdów) — w zakresie potrzeby wnoszenia opłat za przejazdy przez obywateli Ukrainy (uchodźcy wojenni), we wrześniu br. zainicjonowana została kampania (w internecie, na wyświetlaczach LCD wewnątrz pojazdów) pn. Dobre praktyki podróży w komunikacji miejskiej, która podejmuje również kwestię podróży bez biletów przez pasażerów pod hasłem: ‘Nie bądź gapa — skasuj bilet".

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.