bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 4 grudnia 2012
  • wyświetleń: 1891

Konsultacje do połowy grudnia

Mieszkańcy Bielska-Białej mają jeszcze dziesięć dni na wyrażenie swojej opinii w sprawie ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta Bielska-Białej uwzględniając wnioski mieszkańców Bielska-Białej zarządza przedłużenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta oraz organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Konsultacje zostały przedłużone do 14 grudnia 2012 r.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.