bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 7 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 329

Nauczanie domowe a świadectwo szkolne. Co zrobić by je uzyskać?

Materiał partnera:

Nauczanie domowe to alternatywa dla stacjonarnej nauki w szkole. Przejście dziecka na edukację domową wiąże się z przeniesieniem procesu jego nauczania do domu, lecz nie oznacza całkowitego odcięcia od życia szkolnego i interakcji z innymi uczniami. Jedno z bazowych pytań, które wybrzmiewa to: jak zaliczyć dany rok nauki i co należy zrobić, aby uzyskać świadectwo szkolne? Wyjaśnijmy kilka podstawowych kwestii dotyczących edukacji domowej, a następnie poszukamy odpowiedzi.

Marcin Balana


Czym nauczanie domowe różni się od nauki stacjonarnej?Nauczanie domowe jest alternatywną formą edukacji dla tradycyjnej nauki stacjonarnej. Warto podkreślić, że nauczanie domowe nie jest tym samym, co nauczanie zdalne - to z kolei stanowi zastępczą formę nauki w sytuacjach, gdy stacjonarne uczęszczanie do szkoły nie jest możliwe.

Nauczanie domowe opisać można jako indywidualne nauczanie Twojego dziecka w domu. Co istotne, nie jest to indywidualny tok nauczania, ale nauka podstawy programowej obowiązującej w szkole z wnętrza własnego domu, bez uczęszczania na zajęcia z klasą. Dziecko rozpoczynające naukę w domu zaczyna spełniać obowiązek szkolny poza szkołą w trybie nauczania domowego. Określeniem, które stosujemy mówiąc o takim trybie nauczania jest edukacja domowa.


Edukacja domowa w kontekście życia szkolnegoSkoro nauczanie domowe wiąże się z nauką dziecka w domu, wydawać się może, że nie ma ono kontaktu z rówieśnikami oraz nie pojawia się w szkole. I tutaj warto podkreślić, że dziecko zapisane na edukację domową w dalszym ciągu jest uczniem klasy i szkoły - widnieje na liście w dzienniku, a w przypadku dodatkowych zajęć i spotkań klasowych, jest mile widziane i zachęcane do uczestnictwa w nich. Wybrany element życia szkolnego, czyli właśnie nauka i zaliczanie danego roku nauki, przenosi się ze szkoły do domu. Tyle w teorii, a jak jest w praktyce?
To Wy o tym decydujecie. Możecie korzystać z podręczników i odwiedzać miejsca wzbogacające wiedzę dziecka albo skorzystać z oryginalnych narzędzi edukacyjnych oferowanych przez Centrum Nauczania Domowego.

Od czego zacząć, czyli jak przejść na edukację domową?Nauczanie domowe rozpoczyna się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, które jest w wieku od 6 do 18 lat. Rozpocząć edukację domową możesz w szkole, do której już uczęszcza Twoje dziecko - wymaga to skierowania do dyrektora szkoły wniosku o zezwolenie na edukację dziecka w trybie nauczania domowego. Rodzic staje się nauczycielem dziecka prowadząc jego edukację oraz zobowiązuje się do zapewnienia dziecku warunków do nauki i przystępowania do corocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
Nauczanie domowe można rozpocząć w szkole, do której uczęszcza dziecko lub innej placówce oferującej konkretne korzyści dla dzieci w nauce pozaszkolnej. Centrum Nauczania Domowego oferuje dostęp do wybranych szkół partnerskich przyjaznych edukacji domowej, które już na Was czekają. Wyspecjalizowany zespół Centrum Nauczania Domowego pomoże Wam w przejściu na nauczanie domowe - doradzi, jaką szkołę wybrać, przeprowadzi przez proces zapisu i upewni się, że wszelkie formalności zostały dopełnione. Ponadto, rodzice i dzieci mogą liczyć na wsparcie edukacyjne od Centrum Nauczania Domowego.

Świadectwo szkolne a nauczanie domowe


Czy w przypadku, kiedy moje dziecko zostanie zapisane na nauczanie domowe, otrzyma świadectwo szkolne na koniec roku szkolnego? Oczywiście!

Nauczanie domowe w roku szkolnym kończy się egzaminami klasyfikacyjnymi z przedmiotów nauczanych w danej klasie. Na świadectwie nie znajdziecie oceny z zachowania. Dzieci nie przystępują do egzaminów z niektórych przedmiotów, przykładowo, plastyki i muzyki, wychowania fizycznego czy religii. Do egzaminów możecie przystąpić w dowolnym momencie lub pod koniec roku szkolnego w swojej szkole partnerskiej.
Centrum Nauczania Domowego oferuje pomoce dydaktyczne i wsparcie edukacyjne, dzięki którym edukację domową w danej klasie zakończycie sukcesem - zdacie egzaminy i otrzymacie państwowe szkolne świadectwo wraz z promocją do kolejnej klasy.

Więcej informacji o realizowaniu obowiązku szkolnego poza szkołą w trybie nauczania domowego można uzyskać w Centrum Nauczania Domowego:
  • telefonicznie: +48 12 399 43 59
  • mailowo: sekretariat@domowi.edu.pl
  • osobiście: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://domowi.edu.pl/kontakt/
Przydatne informacje o edukacji domowej: