bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 19 lipca 2022
 • wyświetleń: 1018

Kompleksowe kursy spawania wraz z odnowieniem uprawnień

Artykuł sponsorowany:

Nowo powstała firma PROWELD zaprasza na kompleksowe kursy spawania oraz odnowienia uprawnień spawalniczych.

Zajmujemy się również :


 • Wdrożeniami oraz certyfikacją zintegrowanego systemu norm: PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090
 • Kwalifikowaniem technologii spawania WPQR
 • Opracowywaniem instrukcji technologicznych spawania WPS
 • Nadzorami spawalniczymi
 • Badaniami nieniszczącymi oraz niszczącymi NDT
 • Kontrolą Jakości


Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień NDT takich jak:
 • Badania wizualne spoin i złączy spawanych - VT1 VT2
 • Kurs PT - badania penetracyjne spoin PT1 PT2


freepik.pl


KOMPLEKSOWE KURSY Z ZAKRESU SPAWANIAProwadzimy szkolenia spawaczy w najbardziej poszukiwanych na rynkach pracy (w kraju i za granicą) metodach spawalniczych. Poza kursami podstawowymi dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zawodem spawacza oferujemy również szkolenia dla osób zaawansowanych, mających bardzo dobrze sprecyzowane oczekiwania.

Prowadzone szkolenia są adekwatne do wymagań kursanta. Dla osób chcących rozpocząć swoją działalność w branży przygotowaliśmy kurs podstawowy. Osoby posiadające już doświadczenie w pracy także znajdą dla siebie odpowiednie rozwiązanie dzięki szkoleniom na poziomie zaawansowanym.
Każdy z uczestników otrzymuje odpowiednią i sprecyzowaną, co do kategorii wiedzę. Wszystkie metody spawania poparte są zajęciami praktycznymi.

Wszystkie prowadzone szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania kursu uzależniony jest od indywidualnych ustaleń oraz intensywności prowadzonego szkolenia spawalniczego.

Oferujemy kursy spawania metodami:
 • 111 - spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA),
 • 131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG),
 • 135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG),
 • 141 - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG),
 • 311 - spawanie gazowe (G).


Prowadzimy również szkolenie z zakresu cięcia tlenowego jak i plazmowego.

Dysponujemy odpowiednimi pracowniami oraz sprzętem, a zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Istnieje możliwość dojazdu do klienta.

TERMINY SZKOLEŃ
prowadzimy szkolenia spawaczy w dwóch systemach organizacyjnych:
 • szkolenia poranne,
 • szkolenia popołudniowe.


Każdy kurs składa się zajęć praktycznych i jest realizowany według poniższych planów:
 • szkolenia poranne - zajęcia prowadzimy w godz. 7:00 -14:00 przez 5 kolejnych dni roboczych.
 • szkolenia popołudniowe - zajęcia prowadzimy w godz. 14:00 -19:00 przez 5 kolejnych dni roboczych plus sobota . 6:00 - 12:00.

[i* Informujemy, że w firmie PROWELD istnieje możliwość ustalenia indywidualnego planu szkolenia dostosowanego do Państwa potrzeb.[/i] Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w grupach max 4 osoby.

SZKOLENIA SPAWALNICZEUmiejętność spawania jest dużym atutem dla wielu pracodawców, którzy poszukują pracowników o wszechstronnych umiejętnościach. Dzięki temu mogą ich delegować do różnych prac lub zatrudniać na stanowiskach, na których wykonują oni zadania kompleksowo. Spawanie wymaga jednak kwalifikacji, które trzeba też uaktualniać co trzy lata. Podstawowe szkolenia spawalnicze pozwalają na wyrobienie certyfikatu spawacza, która stanowi podstawę zatrudnienia przy takich pracach. Jednocześnie niezbędne jest też stałe doskonalenie umiejętności i zdobywanie kwalifikacji, dzięki którym pracownik jest bardziej ceniony.

SZKOLENIE SPAWACZYOferowane szkolenia spawalnicze pozwalają na zdobycie kwalifikacji spawacza w kilku metodach, m.in. TIG, MAG, MMA i spawanie gazowe. Dysponujemy własną spawalnią wyposażoną w 8 stanowisk spawalniczych o wysokim standardzie, co stwarza komfort nauki. Sprawia też, że podczas szkolenia spawacza możemy pracować z każdym uczestnikiem indywidualnie, na przydzielonym mu niezależnym stanowisku. Osoby prowadzące kursy to doświadczeni instruktorzy oraz wysoko wykwalifikowani inżynierowie spawalnictwa.

KTO MOŻE WYBRAĆ SZKOLENIA SPAWACZA?Spawanie jest czynnością, która niesie za sobą ryzyko związane z rodzajem używanego sprzętu, gazów osłonowych czy rozgrzanych metali. Dlatego wykonywanie takich zadań wymaga odpowiedzialności oraz predyspozycji. Szkolenia spawacza nie są przeznaczone dla każdego, ale może w nich uczestniczyć wielu kandydatów, którzy spełniają określone wymagania.

Szkolenia spawalnicze kierujemy przede wszystkim do osób, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie minimum podstawowe. Ze względu na specyficzne warunki pracy od kandydatów wymagamy też dobrego stanu zdrowia oraz braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Powinny one być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Dla kursantów oferujemy również możliwość zdobycia pracy w zaprzyjaźnionych firmach spawalniczych, dzięki której będziecie mogli zdobyć dalsze doświadczenie zawodowe przy pracy z doświadczonymi i wykwalifikowanymi pracownikami.

Odnowienie uprawnień spawalniczych - przedłużenie certyfikatu spawacza

W naszej firmie odnowicie Państwo każdy rodzaj uprawnień spawalniczych. Realizujemy odnowienia certyfikatów spawacza w zakresie wszystkich metod spawania, grup materiałowych i poziomów zaawansowania.

Każdy profesjonalny spawacz powinien mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego ważne jest dwa lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy dłuższej niż sześc miesięcy

Za początek okresu ważności uprawnień spawacza przyjmuje się dzień spawania złącza próbnego, pod warunkiem, że przeprowadzono wszystkie wymagane badania i uzyskano wynik pozytywny egzaminu weryfikacyjnego.

Aby zachować ważność uprawnień, w okresach półrocznych nadzór spawalniczy bądź egzaminator lub jednostka egzaminująca muszą pozytywnie potwierdzić, że spawacz wykonywał prace spawalnicze objęte zakresem posiadanych uprawnień.

NORMY PN-EN 1090; PN- EN ISO 3834Wdrożenie w/w norm skierowane jest do zakładów produkcyjnych wytwarzających stalowe i aluminiowe konstrukcje budowlane oraz pojazdy szynowe lub ich części.

Oferta obejmuje wprowadzenie w struktury przedsiębiorstwa wymagań w/w norm jakościowych, dotyczących wytwarzania stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz końcową certyfikację przez jednostkę notyfikowaną

Norma PN-EN 1090
Obowiązujące na rynku europejskim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 (CPR), ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Każdy wytwórca wprowadzający wyrób budowlany / konstrukcję na rynek zobowiązany jest do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE, a tym samym do wdrożenia w swojej organizacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Obowiązek certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090, dotyczy wszystkich wytwórców konstrukcji wykonanych ze stali, aluminium lub konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

Norma PN-EN ISO 3834 określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno na wydziałach produkcyjnych, jak również instalacjach na placach budowy.
Norma PN-EN 3834 przeznaczona jest dla:
wytwórców urządzeń i wyrobów spawanych,
producentów konstrukcji spawanych,
firm świadczących usługi spawalnicze.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem firmy do zdobycia certyfikatów od wdrożenia do przeprowadzenia audytu.

Kwalifikowanie technologii spawania WPQROpracowanie i wdrożenie technologii spawania polega na dobraniu odpowiednich materiałów dodatkowych do spawania, opracowaniu instrukcji technologicznej spawania pWPS, wykonaniu przedmiotowego złącza spawanego, poddaniu wykonanego złącza badaniom nieniszczącym oraz badaniom niszczącym zgodnie z obowiązującymi normami oraz wystawieniem protokołu WPQR wraz z zatwierdzeniem badań oraz pWPS’a przez jednostkę notyfikowaną np. TÜV.

Z naszej strony zapewniamy pełną obsługę, prowadzimy sprawę od początku do końca a klient otrzymuje zatwierdzoną technologię w postaci WPQR.

Zapraszam do kontaktu poprzez email jak również telefonicznie.
Możecie nas znaleźć pod poniższym adresem

PROWELD


 • Ul. Wodzisławska 78
 • 43-200 Pszczyna
 • tel. 570 546 996
 • email - biuro.proweld01@gmail.com