Wiadomości

  • 7 lipca 2022
  • wyświetleń: 6675

Ósmoklasiści z Bielska-Białej uzyskali wysokie wyniki z egzaminów

Uczniowie z Bielska-Białej zajęli pierwsze miejsce w województwie śląskim wśród rówieśników zdających język polski i matematykę podczas egzaminu ósmoklasisty oraz drugie z języka angielskiego.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. T.Kościuszki w BB
Szkoła Podstawowa nr 9 im. T.Kościuszki w BB · fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB


Jak wynika z informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, na terenie jej działania do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, to jest w maju 2022 r., przystąpiło 57.115 spośród 57.803 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.), w tym 747 uczniów - obywateli Ukrainy.

W Bielska-Białej egzamin z języka polskiego zdawało 2.210 ósmoklasistów. Uzyskali średni wynik 64 proc., co dało im pierwszą lokatę w województwie śląskim. Podobnie pierwsze miejsce bielszczanie zdobyli, rozwiązując zadania z matematyki, w tym egzaminie uzyskali średnią 62 proc. Natomiast średnia 73 proc. pozwoliła bielskim uczniom uzyskać drugie miejsce w egzaminach z języka angielskiego, ten egzamin najlepiej napisali uczniowie z Tych.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, to jest z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie - obywatele Ukrainy przebywający w naszym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 8 lipca każdy ósmoklasista otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I-VIII. W 2022 r. - podobnie jak w zeszłym roku - egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.