Wiadomości

  • 6 lipca 2022
  • 9 lipca 2022
  • wyświetleń: 3921

Nowy sprzęt dla Szpitala Wojewódzkiego i przebudowa SOR

Ponad 30 podmiotów leczniczych 4 lipca zawarło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim umowy na zakup sprzętu i aparatury oraz inwestycje budowlane o łącznej wartości prawie 55 mln złotych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zostały przyznane szpitalom, które w poszczególnych falach epidemii hospitalizowały pacjentów zarażonych koronawirusem. Wśród nich jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej i Beskidzkie Centrum Onkologii.

Nowoczesna aparatura trafi do bielskich szpitali
Nowoczesna aparatura trafi do bielskich szpitali · fot. K. Szczepanek-Fatyga / Śląski Urząd Wojewódzki


Podczas uroczystości podpisania umów wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podziękował przedstawicielom szpitali za pracę, jaką wykonują na rzecz mieszkańców regionu. - Łącznie 68 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 trafi do podmiotów medycznych, z czego część została już zadysponowana jako najważniejsze, priorytetowe prace modernizacyjne w zakresie instalacji tlenowych - mówił wojewoda. - Środki, które pozostały - ponad 50 mln zł - będą dzisiaj w ramach umów Państwu przekazane po to, aby nabyć sprzęt, który jest dla Was bardzo istotny, aby mógł on służyć obywatelom, ale również poprawił komfort i jakość świadczonych usług medycznych, jakość pracy lekarzy, pielęgniarek i tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się pacjentami - zaznaczył.

Podziękowania za współpracę oraz gratulacje przekazały też reprezentantom placówek, które zyskały środki na zakup nowego sprzętu, obecne podczas wydarzenia poseł na Sejm RP Barbara Dziuk oraz członek zarządu województwa Izabela Domogała.

Nowoczesna aparatura trafi do bielskich szpitali
Nowoczesna aparatura trafi do bielskich szpitali · fot. K. Szczepanek-Fatyga / Śląski Urząd Wojewódzki


W związku z zasileniem z końcem 2021 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatkowymi środkami Minister Zdrowia przeznaczył w sumie 68 286 000 zł na potrzeby podmiotów leczniczych z naszego województwa. W pierwszym etapie (I kwartał 2022 r.) podpisano umowy na łączną kwotę niespełna 12 mln zł na zadania przeznaczone wyłącznie na inwestycje związane z modernizacją instalacji tlenowej w szpitalach - jako zadania priorytetowego dla potrzeb leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Łącznie środki otrzymało 21 podmiotów. W ramach drugiego etapu podpisano z kolei umowy na zakup sprzętu i aparatury oraz inwestycje budowlane na łączną kwotę prawie 55 mln zł. 31 szpitali będzie mogło dzięki temu zmodernizować swoje placówki czy zakupić sprzęt medyczny, taki jak np. lampy bakteriobójcze, pompy infuzyjne, nowoczesne aparaty RTG oraz USG, kardiomonitory i tomografy.

Nowoczesna aparatura trafi do bielskich szpitali


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał 670 tys. złotych na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Od początku pandemii koronawirusa na SOR trafiają pacjenci z COVID 19 wymagający pilnej interwencji medycznej. Funkcjonowanie SOR w warunkach pandemii jest bardzo utrudnione i wymaga wielu zmian organizacyjnych, w tym dostosowania istniejących pomieszczeń do stref sanitarnych.

Planowana modernizacja SOR spowoduje podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego. W ramach inwestycji przebudowane zostanie pomieszczenie segregacji chorych oraz obszar wejścia na SOR. Z przestrzeni terapii natychmiastowej wydzielona zostanie sala zabiegowa.

Rozbudowany zostanie także szyb windowy, łączący część ambulatoryjną z częścią obserwacyjną SOR. Szyb zostanie przedłużony o jedno piętro. Dzięki temu powstanie bezpośrednie połączenie między odcinkiem ginekologiczno-położniczym SOR, na który trafiają m.in. ciężarne z Covid 19, ze zlokalizowanym na drugim piętrze Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym. Skróceniu ulegnie m.in. czas transportu pacjentek, a także znacznie poprawi się organizacja pracy personelu.

Modernizacja SOR zostanie przeprowadzona do końca br.

Nowoczesna aparatura trafi do bielskich szpitali


Warto dodać, że nowoczesna aparatura medyczna trafia też do szpitali w Śląskiem w ramach projektu „Realizacja przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przez podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego”. RARS w znacznej części dokonał już zakupu sprzętu medycznego, a obecnie trwa jego dystrybucja do poszczególnych szpitali. Sprzęt o łącznej wartości 59 mln zł otrzymają w sumie 52 placówki.

ar / bielsko.info

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.