bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 czerwca 2022
  • 12 czerwca 2022
  • wyświetleń: 1990

Bielski poseł interweniuje ws. kolei z Bielska-Białej do Skoczowa

"Rozczarowanie wśród mieszkańców i uzasadnione obawy co do dalszej marginalizacji komunikacyjnej Bielska-Białej jako stolicy naszego regionu" - tak bielski poseł Przemysław Koperski komentuje fakt, że w programie Kolej Plus nie znalazła się modernizacja linii kolejowej z Bielska-Białej do Skoczowa.

Linia kolejowa nr 190
Linia kolejowa nr 190 w Grodźcu - 15.03.2022 · fot. mp / bielsko.info


Do ministra funduszy i polityki regionalnej oraz ministra infrastruktury w sprawie linii kolejowej Bielsko-Biała - Skoczów w ramach programu Kolej Plus swoją poselską interpelację złożył poseł Przemysław Koperski. Jak przypomniał, linia kolejowa nr 190 została otwarta 1 czerwca 1888 roku jako część austriackiej Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich.

- Przez ponad 120 lat odgrywała w regionie kluczową rolę służąc mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, Żywiecczyzny i Małopolski jako główna linia komunikacyjna łącząca Bielsko, a później Bielsko-Białą z Cieszynem. Niestety, w 2009 roku zawieszono kursowanie pociągów na trasie, a także połączenia międzynarodowe relacji Cieszyn-Český Těšín-Cieszyn. Kilka lat później, w 2013 roku PKP przedstawiło listę tras kolejowych, które zostały całkowicie wyłączone z eksploatacji. Znalazły się na niej m.in. odcinki linii z Bielska-Białej do Skoczowa oraz z Goleszowa do Cieszyna - opisuje parlamentarzysta.

Jak jednak zaznacza, "w ostatnim czasie sytuacja zaczęła się powoli poprawiać, zapadła m.in. decyzja o rewitalizacji odcinka Cieszyn-Skoczów, a przedstawiciele obecnej władzy coraz głośniej zaczęli zapewniać lokalne samorządy oraz mieszkańców, iż droga żelazna na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała też zostanie zrewitalizowana i przywrócona do życia".

Linia kolejowa nr 190 na wysokości ul. Niecałej w Jaworzu
Linia kolejowa nr 190 na wysokości ul. Niecałej w Jaworzu · fot. mp / bielsko.info


- Tymczasem w ramach ogłoszonej kilkanaście dni temu przez rząd listy rankingowej programu Kolej Plus próżno szukać finansowania dla LK190. To wywołuje ogromne rozczarowanie wśród mieszkańców i uzasadnione obawy co do dalszej marginalizacji komunikacyjnej Bielska-Białej jako stolicy naszego regionu - podkreślił poseł.

I dodał, że "po ostatnim posiedzeniu Sejmu, na którym pracowaliśmy nad ustawą zakładającą zwiększenie środków na program Kolej Plus o 5 mld zł, pojawiła się ogromna szansa na sfinansowanie tej inwestycji. Wymaga to jednak awansu na liście rankingowej, co przy dobrej woli ministra infrastruktury jest możliwe ze względu na pełen montaż finansowy przedsięwzięcia - Aglomeracja Beskidzka, skupiająca lokalne samorządy i województwo śląskie zapewniają 15 procentowy wkład własny gwarantujący pełną rewitalizację linii na odcinku Skoczów - Bielsko, co umożliwia przywrócenie połączeń na trasie Bielsko-Biała - Cieszyn".

Dlatego Koperski zadał szefom resortów kilka pytań, m.in. o to, z jakich przyczyn linia nr 190 nie została uwzględniona do dofinansowania w pierwszej odsłonie programu Kolej Plus? Oraz czy po zwiększeniu puli środków na program o 5 mld zł, minister infrastruktury podejmie jakiekolwiek działania w celu modyfikacji powyższej listy poprzez uwzględnienie w niej linii kolejowej nr 190?

Linia kolejowa nr 190
Linia kolejowa nr 190 w Pogórzu - 15.03.2022 · fot. mp / bielsko.info


Póki co do interpelacji posła z Bielska-Białej odniósł się minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Jak poinformował, modernizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów realizowana jest ze środków budżetu państwa i pozostaje w kompetencji ministra infrastruktury.

- W ramach właściwości resortu funduszy i polityki regionalnej na obszarze województwa śląskiego pozostaje natomiast modernizacja linii kolejowej E65, która jest finansowana ze
środków unijnych. Projekt pod pełną nazwą: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice; LOT C Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg realizowany jest przez spółkę PKP PLK S.A. Projekt obejmuje kompleksową modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg (linie nr 93, 139, 150, 693) o długości około 18 kilometrów
- wyjaśnił.

Jak dodał minister, roboty budowlane obejmują m.in. modernizację stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice, wraz z sąsiednimi posterunkami odgałęźnymi (Most Wisła, Ochodza i Zabrzeg),
modernizację nawierzchni i podtorza, modernizację przejazdów kolejowych, istniejących wiaduktów i mostów kolejowych, a także sieci trakcyjnej. Powstanie również Lokalne Centrum Sterowania (LCS) w Czechowicach-Dziedzicach.

- Dodatkowo, w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 spółka PKP PLK S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa). Projekt obejmuje kompleksową modernizację odcinka ok. 36 kilometrów linii kolejowych. Realizacja projektu przewidywana jest w latach 2022-2026 - poinformował minister Puda.

Do sprawy wrócimy z chwilą, gdy do pytań posła Koperskiego odniesie się resort infrastruktury.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.