bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 10 maja 2022
  • 11 maja 2022
  • wyświetleń: 37310

W Bielsku-Białej rusza kwalifikacja wojskowa. Kto zostanie wezwany?

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej informuje, że zgodnie z obwieszczeniem wojewody śląskiego z 21 marca br. o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, w Bielsku-Białej kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie od 18 maja do 30 czerwca.

W Bielsku-Białej rusza kwalifikacja wojskowa. Kto zostanie wezwany?
W Bielsku-Białej rusza kwalifikacja wojskowa. Kto zostanie wezwany? · fot. UM Bielsko-Biała


Kwalifikacja wojskowa odbędzie się, za wyjątkiem 16 i 17 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00 w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater 14.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej znajdują się w publikowanym poniżej obwieszczeniu wojewody śląskiego.

Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod nr tel.: 33 / 497 16 21.

Obwieszczenie wojewody śląskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 17), w tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy wymienionych powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Bielska-Białej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed prezydentem miasta Bielska-Białej, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Bielska-Białej oraz szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1. PREZYDENTOWI MIASTA Bielska-Białej:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Bielska-Białej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3. Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej:
a) aktualną fotografię o wymiarach 2,5 cm x 3,5 cm, bez nakrycia głowy,
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.