bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 29 grudnia 2022
  • wyświetleń: 309

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika. Co warto wiedzieć?

Materiał partnera:

Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo sprawia, że mylnie traktuje się je jako osoby zdolne do zajmowania wyłącznie mało wymagających stanowisk pracy. W rzeczywistości jednak bardzo chętnie podejmują się oni różnorodnych czynności. Dla pracodawcy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej stanowi jednak pewne wyzwanie. Co warto wiedzieć na ten temat?

praca,niepełnosprawny


Niepełnosprawny pracownik w firmiePraca podejmowana przez osobę niepełnosprawną może przyjmować bardzo różnorodną postać. W dużej mierze spoczywające na niej obowiązki zawodowe są zależne od stopnia niepełnosprawności. Może zostać on określony jako: znaczny (kiedy dana osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna wyłącznie w określonych warunkach, wymagających długotrwałej opieki oraz pomocy innych), umiarkowany (kiedy dana osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna wyłącznie w określonych warunkach, wymagających częściowej pomocy innych) oraz lekki (kiedy występuje obniżenie zdolności do wykonywania pracy).

O czym należy pamiętać, zatrudniając niepełnosprawnego pracownika?Każdy pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną, powinien wiedzieć, że jej praca musi odbywać się na ściśle określonych zasadach - czyli tak zwanych warunkach pracy chronionej. Głównym jego obowiązkiem jest odpowiednie dostosowanie miejsca, w którym osoba niepełnosprawna będzie wykonywać powierzone jej obowiązki. Stanowisko to jednak nie wszystko.

Pracodawca musi bowiem pamiętać również o tym, że praca świadczona przez niepełnosprawnego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (w przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym czas ten zostaje zmniejszony do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo). Praca niepełnosprawnego pracownika nie może odbywać się w porze nocnej oraz godzinach nadliczbowych. Ponadto ma on prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - korzyści dla pracodawcyDla pracodawcy praca osób niepełnosprawnych w jego firmie wiąże się także z pewnymi korzyściami. Jeżeli zatrudnia on pracowników przez co najmniej 36 miesięcy, może liczyć na zwrot kosztów za przystosowanie stanowisk pracy. Dodatkowo ma on możliwość pozyskania dofinansowania, które umożliwia pokrycie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się także z refundacją składek ZUS oraz ulgami we wpłatach na PFRON.