Wiadomości

  • 1 grudnia 2022
  • wyświetleń: 563

Rachunek do umowy zlecenia - co musi zawierać?

Materiał partnera:

Tuż obok umowy o pracę, umowa zlecenie to jedna z najczęściej spotykanych form zawierania współpracy. I choć należy ona do umów cywilnoprawnych, które nie podlegają regulacjom Kodeksu pracy, zarówno na pracowniku jak i pracodawcy ciążą pewne obowiązki prawne. Jednym z nich jest konieczność wystawienia rachunku za wykonane zlecenie. Co musi zostać w nim zawarte?

praca,umowa


Czym jest umowa zlecenie?Wśród licznych ofert pracy publikowanych na portalu Pracuj.pl, najlepszą formę zatrudnienia znajdą dla siebie nie tylko ci, którzy poszukują pracy na umowie o pracę, ale również osoby trudniące się wykonywaniem konkretnych zleceń. W takiej sytuacji pracodawca najprawdopodobniej zaoferuje potencjalnemu kandydatowi współpracę w oparciu o umowę zlecenie. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania konkretnej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy.

Formalny dokument powinien zawierać spis wcześniej określonych i obustronnie zaakceptowanych warunków współpracy. Oprócz tego, po zrealizowaniu powierzonych zadań, konieczne staje się wystawienie rachunku do umowy zlecenia. Czym on jest?

Rachunek do umowy zlecenie. Co to takiego?Rachunek wystawiany do umowy zlecenia to nic innego, jak dokument potwierdzający zapłatę za wykonaną pracę. Zazwyczaj jego przygotowaniem zajmuje się zleceniobiorca tuż po zakończeniu swoich działań, jednak zadania tego może podjąć się również zleceniodawca, dając drugiej stronie stosowny dokument do podpisu. Do każdej umowy najczęściej stosuje się jeden rachunek w dwóch egzemplarzach. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wynagrodzenie wypłacane jest w transzach.

Co powinien zawierać rachunek do umowy zlecenia?Aby rachunek do umowy zlecenia został wystawiony zgodnie z prawem, musi posiadać kilka obligatoryjnych elementów. Zgodnie z artykułami 734-751 Kodeksu cywilnego są to informacje na temat zawieranej umowy oraz poszczególnych jej stron, kwoty oferowanego wynagrodzenia, kosztów uzyskania przychodu, wszelkich składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto istotne jest, aby w rachunku znalazł się opis usługi, która została zrealizowana przez zleceniobiorcę w ramach umowy. Dodatkowo w dokumencie nie może zabraknąć podpisu obu stron oraz daty i miejscowości ich złożenia. Rachunek należy sporządzić do 7 dni od wykonania usługi.