Reklama

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2022
  • 18 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 4067

Bielsko-Biała to również dzielnice. Warto je pokazywać

Leszczyny, Straconka, Mikuszowice Krakowskie… i pozostałe. Bielsko-Biała może pochwalić się pięknymi dzielnicami. Warto eksponować ich walory, jak i historię. Wymagać to jednak będzie profesjonalnego opracowania.

Radny Maksymilian Pryga zwrócił uwagę na oznakowanie granic administracyjnych bielskich dzielnic.

- W ostatnim czasie dostrzegamy wiele nieumyślnych działań, które w pewnym stopniu marginalizują lub nawet umniejszają granice administracyjne oraz tożsamość dzielnicy Leszczyny. Dla przykładu objawia się to m.in. w ostatnim oznakowaniu ulic, które zostały przypisane do Mikuszowic Krakowskich mimo, że historycznie i administracyjnie od zawsze leżały w Leszczynach - wyjaśnia.

Jak dodał, podobne sugestie otrzymywał już wcześniej, chociażby w przypadku Bulwarów Straceńskich, które co prawda swoją nazwę zawdzięczają „Potokowi Straceńskiemu", ale są usytuowane bezpośrednio w Leszczynach i w całości znajdują się na terenie administracyjnym tej dzielnicy.

- Z jednej strony wiąże się to z ekspansją budowlaną największego osiedla mieszkaniowego Złote Łany, a z drugiej strony z popularnością dzielnicy Straconka, która posiada wiele walorów turystycznych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Dlatego działając na podstawie konkretnych zgłoszeń mieszkańców tak bliskich memu sercu Leszczyn bardzo proszę o rozważenie wykonania tablicy, szyldu, znaku lub informatora w dowolnej części dzielnicy, który będzie informował o jej granicach administracyjnych, położeniu, historii czy nawet tożsamości - zaapelował przedstawiciel bielszczan.

Według radnego Prygi warto tego typu mapę lub krótki rys historyczny w formie stosownej tablicy zainstalować przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33, Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyny, czy na terenie Bulwarów.

- Jestem przekonany, że taki drobny gest spotka się z entuzjazmem i zadowoleniem całej społeczności lokalnej. Być może mała tablica informująca o historii Leszczyn zainstalowana w dowolnie wybranym miejscu będzie zaczynem do jeszcze większej aktywizacji mieszkańców tej części Bielska-Białej - stwierdził.

W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński poinformował, że w ramach realizacji zadania rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji dla miasta Bielska-Białej zamontowane zostały w ciągu ul. Żywieckiej nowe słupki z tablicami ulicowymi.

- Treść tablic uzupełniono o nazwy osiedli w oparciu o granice wyznaczone w opracowaniu pod tytułem „Podział Bielska-Białej na osiedla dla potrzeb Miejskiego Systemu Informacji". Autorami opracowania są Pan mgr Piotr Kenig z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oraz dr Jerzy Polak - wyjaśnia wiceprezydent.

Jednak przyznaje, że po dokonaniu wizji w terenie, stwierdzono błędne opisanie tablic w przypadku dwóch lokalizacji na skrzyżowaniach ul. Żywieckiej z ulicą Jaśminową i ulicą Straconki.

- Wskazane błędy zostaną bezzwłocznie poprawione przez wykonawcę tablic - zapewnia.

Z kolei jeśli chodzi o wykonanie tablicy edukacyjnej z opisem i historią Osiedla Leszczyny, to według Kamińskiego pomysł jest zasadny, także w przypadku pozostałych osiedli.

- Aby nie powodować tworzenia kolejnych i tak już licznych elementów informacyjnych usytuowanych w przestrzeni miejskiej, warto rozważyć wykorzystanie części powierzchni ekspozycyjnych niedawno zamontowanych, nowych gablot Rad Osiedlowych. Gabloty usytuowane są zazwyczaj w miejscach najlepiej eksponowanych i w miejscach najbardziej uczęszczanych, co da gwarancję dużej dostępności. Wymagać to będzie profesjonalnego opracowania treści i szaty graficznej tablic zgodnej ze standardem Miejskiego Systemu Informacji - podaje wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.