Reklama

Wiadomości

  • 5 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 1467

ATH i ZUS podpisały umowę o kontynuowaniu współpracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Akademia Techniczno-Humanistycznej podpisały umowę o kontynuowaniu współpracy, tym razem na czas nieokreślony. Dotychczasowe pięcioletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć potwierdziło wspólność celów i założeń działania.

ATH i ZUS podpisały umowę o kontynuowaniu współpracy
ATH i ZUS podpisały umowę o kontynuowaniu współpracy · fot. ZUS


ZUS podpisał pierwszą umowę o współpracy z ATH w 2017 r. Zakładała ona realizację wspólnych działań na rzecz popularyzacji wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i przygotowania studentów do świadomego oraz odpowiedzialnego wejścia na rynek pracy.

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jest nie tylko jednym z większych pracodawców w regionie, ale przede wszystkim miejscem, w którym dzielimy się wiedzą. Również tą praktyczną, codzienną - jak odnaleźć się na rynku pracy i jak zadbać o swoją przyszłość. Nasza współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadaje takim działaniom solidne podstawy - mówił dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, rektor uczelni.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat bielski Oddział ZUS mógł liczyć na wsparcie w ramach realizowanych projektów dla płatników, świadczeniobiorców, studentów w zakresie udostępnienia infrastruktury uczelni i promocji wydarzeń ZUS. - Bardzo ważna jest dla ZUS możliwość kontaktu ze studentami działającego przy Akademii Uniwersytetu Trzeciego Wieku i promowanie wśród studentów UTW działań ZUS. Dzięki umowie pracownicy ZUS czynnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez ATH, co przyczyniło się do szerzenia działalności ZUS poprzez uczestnictwo, np. w Targach Pracy, Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki i innych wydarzeniach wynikających z kalendarza uczelni - mówi Marek Magiera, dyrektor Oddziału ZUS w Bielsku-Białej.

Realizacja projektu „Akademia Ubezpieczeń Społecznych”, pozwoliła m.in. edukację studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych i przygotowanie studentów do świadomego i odpowiedzialnego wejścia na rynek pracy. Działania edukacyjne dodatkowo uzupełniały wykłady realizowane na Uczelni przez pracowników ZUS w ramach strefy Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB).

ATH i ZUS podpisały umowę o kontynuowaniu współpracy
ATH i ZUS podpisały umowę o kontynuowaniu współpracy · fot. ZUS


Nową umowę o kontynuacji współpracy ZUS z współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej podpisano 24 marca. Sygnatariuszami umowy ze strony ZUS był Marek Magiera, dyrektor bielskiego Oddziału ZUS, natomiast z ramienia ATH podpis złożył dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Przedmiotem umowy jest nie tylko prowadzenie wykładów dla studentów, ale to również, szkolenia dla kadry, uczestnictwo w informacyjnych kampaniach społecznych, propagowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród studentów, kadry oraz mediach akademickich, udział we wspólnych projektach naukowych, dostęp dla kadry i studentów do baz informacji ZUS-u oraz ekspertów, pomoc merytoryczną przy realizacji prac dyplomowych i naukowych itp. Ważnym efektem współpracy jest umożliwienie studentom i doktorantom Uniwersytetu odbycia stażu czy praktyk w ZUS oraz prowadzenie konsultacji dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Z kolei Akademia umożliwia pracownikom ZUS korzystanie z własnych bibliotek, deklaruje gotowość do współpracy w zakresie projektów badawczych, eksperckich i konsultingowych. Istotne dla ZUS jest uznanie ważności Olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i przyznawanie indeksu lub dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia dla finalistów stopnia centralnego.

Jak podkreślił dyrektor Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Marek Magiera niezwykle ważne jest dla ZUS wsparcie władz Uczelni w popularyzacji wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i podejmowanie w tym zakresie wspólnych inicjatyw. Tylko wspólne działania pozwolą osiągnąć cele do których można zaliczyć budowanie świadomego społeczeństwa, przygotowanego do „jesieni życia”, czyli przyszłej emerytury.

mp / bielsko.info

źródło: ZUS

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.