REKLAMA WYBORCZA

Reklama

Wiadomości

  • 6 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 1825

Ratusz nie informuje osiedli o ważnych decyzjach? Władze wyjaśniają

Pojawiły się opinie, że miasto planując inwestycje nie konsultuje ich z radami osiedli. Ratusz przyznaje, że spotkania się nie odbywały, a to z powodu pandemii. Jak jednak podkreślają przedstawiciele miasta, wszelkie informacje były dostępne i nic nie stało na przeszkodzie, by skierować do urzędu swoje opinie...

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz · fot. UM Bielsko-Biała


W sprawie nie przestrzegania wymogu zwracania się o opinię rady osiedla przy zmienianiu organizacji ruchu na drogach gminnych o znaczeniu lokalnym do bielskiego Ratusza zwrócili się radni Małgorzata Zarębska i Tomasz Wawak.

- Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 14 maja 2019 r. wprowadziła zapis do Statutu Osiedla Biała Wschód, z którego wynika, iż do kompetencji rady osiedla należy „opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, na etapie projektowania". Prosimy o odpowiedź na pytanie o powód, dla którego pomimo zapisu zawartego w statucie Rady Osiedla Biała Wschód, nie zwrócono się o opinię do tejże rady w sprawie przebudowy ulicy Komorowickiej (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 11 listopada)? - pytali przedstawiciele mieszkańców.

Jak stwierdzili, to samo dotyczyło przebudowy ulicy Cyniarskiej.

- Rada Osiedla Biała Wschód potwierdziła, że nie były z nią prowadzone żadne rozmowy w sprawie ulicy Komorowickiej, a w kwestii ulicy Cyniarskiej nie planuje się podjęcia żadnych rozmów i otrzymania opinii tejże rady - podkreślili rajcy.

Jak w odpowiedzi poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, „jednostki miejskie są świadome obowiązywania Uchwały nr VIII/116/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 14.05.2019 roku w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Wschód”.

- Inwestycje drogowe na terenie miasta są niejednokrotnie inicjowane przez lokalne rady osiedla, jednakże ich obszar oddziaływania często dotyczy całego miasta. Od wielu lat praktykowane są spotkania z mieszkańcami w tym z radami osiedla. Niestety w czasach pandemii kontakty te zostały bardzo ograniczone, a w początkowej fazie pandemicznej nawet zlikwidowane. Świadczy o tym niezorganizowane w ostatnich dwóch latach spotkania sprawozdawcze z radami osiedla, na których również były omawiane planowane inwestycje drogowe - wyjaśnił wiceprezydent.

Dodał jednak, że informacje o projektach zamieszczane są również do publicznego wglądu na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

- Rada osiedla była świadoma przygotowania obu inwestycji, miała więc pełne prawo wydać stosowane opinie w świetle brzmienia wspomnianej uchwały, lecz z tego prawa najwyraźniej nie skorzystała - skwitował Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.