bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2022
  • 3 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 11047

Nowe miejsce na mapie miasta. To jedna z części dużej inwestycji

Dobiega końca zagospodarowywanie terenu ujścia potoku Straconka do rzeki Białej przy ul. gen. Stanisława Maczka. Powstały tam alejki, wzdłuż których stanęły ławki, gotowa jest też kładka nad potokiem, ostatnie prace trwają przy ustawieniu publicznej toalety. Wzdłuż potoku sadzone są kilkumetrowe drzewa - wierzby, które utworzą szpaler nad wodą. Finisz wszystkich prac przewidziany jest na połowę maja.

Nowe miejsce na mapie miasta. To jedna z części dużej inwestycji - 28.03.2022 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UM BB


Zanim jednak teren ujścia potoku Straconka zaczął zyskiwać obecny, estetyczny i uporządkowany wygląd, wykonawca inwestycji wyciął tu roślinność inwazyjną i tak zwane samosiejki - zastąpią je gatunki rodzime. Teren został też oczyszczony z zanieczyszczeń.

Niedawno przy nowo powstałych alejach pojawiały się tablice edukacyjne. A na nich informacje o nasadzonych roślinach - kolekcji jeżyn, rosnącym tu wielogatunkowym drzewostanie liściastym i wilgotnej łące kwietnej z goździkiem kartuzkiem, jastrunem właściwym, chabrem łąkowym, krwawnikiem pospolitym, wyczyńcem kolankowym, dzwonkiem rozpierzchłym, wiechliną łąkową, koniczyną łąkową, jaskrem ostrym czy chabrem nadreńskim.

W przyszłości zagospodarowane ujście potoku będzie jednym z elementów dużego terenu rekreacyjnego nad rzeką Białą, razem z Parkiem Strzygowskiego i Zieloną Plażą Miejską - efektem głosów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Druga lokalizacja, w której prace będzie prowadził ten sam wykonawca - konsorcjum firm Gama i Investeko - to teren nad rzeką Białą w pobliżu mostu druha Piekiełki. Tu również, jeszcze w ubiegłym roku, odbyły się porządki. Wzdłuż rzeki - od granicy gminy Wilkowice do mostu - powstanie ogród społeczny z drzewami owocowymi, miejsca rekreacyjne oraz publiczna toaleta. Trwa opracowanie projektu zagospodarowania tego terenu.

Zagospodarowanie ujścia potoku Straconka i terenu, o którym mowa powyżej, to tylko dwa zadania z dużego projektu obejmującego kilkanaście takich miejsc pn. "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała".

Przedsięwzięcie jest podzielone na dwa etapy. Oba są dofinansowane z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego etapu to ponad 15,6 mln zł, z czego ponad 12,2 mln zł to pieniądze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy. Drugi etap będzie kosztował ponad 13,2 mln zł, a dofinansowanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 mln zł.

W ramach projektu w Bielsku-Białej powstanie m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej, rewitalizacji doczeka się Las Cygański, zagospodarowany zostanie plac przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej, zrealizowana zostanie rewitalizacja Lasku Bathelta, powstanie infrastruktura na wzgórzu Trzy Lipki i za małym stadionem w Wapienicy.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.