bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

 • 14 marca 2022
 • wyświetleń: 1365

Ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy 3-kilometrowej ulicy

Dobra wiadomość dla mieszkańców Komorowic Krakowskich. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Barkowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Hałcnowskiej.

barkowska
Ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy 3-kilometrowej ulicy · fot. komorowice.pl


Projektant w ramach dokumentacji zobowiązany jest zaprojektować drogę z uwzględnieniem standardów projektowych MZD Bielsko-Biała, w szczególności:
 • rozbudowę zgodnie z parametrami ujętymi w Rozporządzeniu [7] drogi gminnej nr 160 048 S - ul. Barkowska (kl. „L”) do szerokości jezdni 5,0 m, długości około 2800mb, z uwzględnieniem wysokościowym terenu przyległego,
 • budowę jednostronnego chodnika,
 • przebudowę wszystkich skrzyżowań,
 • rozbiórkę i budowę dwóch obiektów mostowych tj. na potoku Kromparek (kl. obciążenia II) oraz na potoku Spod Barku (kl. obciążenia II),
 • rozbiórka/budowa umocnień w rejonie obiektów mostowych,
 • przebudowę istniejących przepustów z umocnieniem ich wlotów,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • budowę odwodnienia z odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych lub innych odbiorników,
 • przebudowę/zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (sieć energetyczna w tym oświetlenia, gazowa, teletechniczna w tym szerokopasmowa, wodnokanalizacyjnej),
 • budowę urządzeń uspokojenia ruchu drogowego,
 • doświetlenie przejść dla pieszych objętych opracowaniem,
 • wycinkę drzew,
 • nasadzenia kompensacyjne drzew.


Projektant zostanie zobowiązany do podzielania rozbudowę ul. Barkowskiej na co najmniej 3 odcinki realizacyjne.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 450 dni na realizację zamówienia.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.