bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 24 lutego 2022
  • wyświetleń: 997

Wgląd do księgi wieczystej - jak znaleźć jej numer?

Materiał partnera:

Księga wieczysta to najważniejszy dokument dotyczący nieruchomości. Są sytuacje, w których warto do niej zajrzeć, żeby zapoznać się ze stanem prawnym mieszkania czy działki. Aby to jednak uczynić, konieczna jest znajomość numeru księgi.

Wgląd do księgi wieczystej - jak znaleźć jej numer?


Czym jest księga wieczysta?Księga wieczysta stanowi publiczny, jawny rejestr, gdzie dostępne są najważniejsze informacje odnoszące się do danej nieruchomości. Każda osoba zainteresowana może się z nią zapoznać, jedynym wymogiem jest znajomość indywidualnego numeru przypisanego do księgi.

Dokument ten przydaje się zawsze wtedy, gdy zachodzi potrzeba zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości i sprawdzenia, czy jest on tożsamy ze stanem rzeczywistym. Warto więc sprawdzić księgę wieczystą przed kupnem nieruchomości, przyjęciem spadku lub darowizny, a także, kiedy wynajmujemy dom lub mieszkanie. Pozwoli nam to sprawdzić, czy osoba podająca się za właściciela faktycznie nim jest. Czego jeszcze się z niej dowiemy?

Informacje zawarte w księgach wieczystychW treści księgi wieczystej, oprócz danych wskazujących właściciela nieruchomości (w sytuacji, gdy jest to osoba fizyczna, poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL), znajdziemy również wszelkie dane opisujące cechy fizyczne nieruchomości (np. adres, metraż, ilość i rodzaj pomieszczeń - w przypadku mieszkań; numer i identyfikator działki, obszar - w przypadku nieruchomości gruntowych). Księga wieczysta może zawierać także wpisy, które będą wskazywać na to, że nieruchomość jest w jakiś sposób obciążona - np. hipoteką, albo są na niej ustanowione prawa na rzecz osób trzecich (np. prawo dożywocia, prawo pierwokupu).

Budowa dokumentu jest taka sama dla każdego rodzaju nieruchomości. Składa się on z czterech działów:

  • Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości”
  • Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością”
  • Dział II - "Własność"
  • Dział III - "Prawa, roszczenia i ograniczenia"
  • Dział IV - "Hipoteka"


Z punktu widzenia osoby, która jest zainteresowana daną nieruchomością, istotna jest oczywiście analiza całego dokumentu, a nie tylko jego wybranych fragmentów.

Jak szybko znaleźć numer księgi wieczystej?Wgląd do księgi wieczystej danej nieruchomości uzyskamy wykorzystując nadany jej indywidualny numer. Składa się on z trzech części, połączonych ze sobą według schematu XXXX/XXXXXXXX/X. Pierwsze cztery znaki przypisane są konkretnemu wydziałowi Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę. Potem następuje osiem cyfr, które stanowią trzon numeru, indywidualną kombinację, wyróżniającą księgę wieczystą. Ostatnia jest cyfra kontrolna.

Jak skorzystać z numeru? Możemy osobiście wybrać się do właściwego Sądu Rejonowego, który zidentyfikujemy właśnie dzięki numerowi, w celu udostępnienia nam elektronicznej wersji dokumentu do przeglądania. Znacznie wygodniejszą opcją jest weryfikacja dokumentu online, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych) - przeglądanie treści księgi wieczystej jest bezpłatne.

Problem pojawia się, gdy numer księgi wieczystej nie jest nam znany. Wtedy możemy zajrzeć pod adres https://ksiegi-wieczyste.org/jak-znalezc-numer-ksiegi-wieczystej-po-adresie-lub-numerze-dzialki/. Na stronie dostępne są przydatne porady, które pomogą nam szybko ustalić poszukiwany numer. Możemy go znaleźć na przykład dzięki adresowi nieruchomości lub też za pomocą numeru działki. W Internecie funkcjonują specjalne wyszukiwarki, które pozwalają odtworzyć numer księgi wieczystej za niewielką opłatą.

Warto pamiętać o tym, że weryfikacja księgi wieczystej przed dokonaniem transakcji związanej z nieruchomością, może nam oszczędzić sporo problemów. Gdyby w przebiegu postępowania przed sądem lub organem administracyjnym okazało się, że stan prawny i stan rzeczywisty nieruchomości nie są tożsame, decydować będą wpisy z księgi.