REKLAMA WYBORCZA

Wiadomości

  • 4 lutego 2022
  • wyświetleń: 1471

Straż miejska w Bielsku-Białej poszukuje nowych strażników

Straż miejska w Bielsku-Białej poszukuje pracowników na stanowisko strażnika w referacie rejonowym lub referacie patrolowo-interwencyjnym. Wśród podstawowych wymagań jest wykształcenie minimum średnie, nieposzlakowana opinia oraz brak prawomocnych wyroków.

straż miejska
Straż miejska w Bielsku-Białej poszukuje nowych strażników · fot. Straż Miejska w Bielsku-Białej


- Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych - to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta - informuj straż miejska w Bielsku-Białej.

Wśród niezbędnych wymagań, jakie bielska SM oczekuje od kandydatów, są: obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, strażnikiem miejskim może być osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Preferencje dodatkowe to: ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne (lub pokrewne), doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego, prawo jazdy kat. B, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, dobra wiedza na temat działalności straży miejskiej, znajomość topografii Bielska-Białej.

Nabór na wolne stanowisko strażnika miejskiego trwa do 15 lutego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami znajdują się tutaj.

mp / bielsko.info

źródło: Straż Miejska Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.