bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 stycznia 2022
  • wyświetleń: 941

Rada Miejska przyjęła "Plan ochrony środowiska" dla miasta do 2024 roku

"Program ochrony środowiska dla miasta Bielska-Białej" na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" przyjęła Rada Miejska na sesji 20 stycznia.

Rada Miejska przyjęła "Plan ochrony środowiska" dla miasta do 2024 roku
Rada Miejska przyjęła "Plan ochrony środowiska" dla miasta do 2024 roku · fot. Pixabay


Jak poinformowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Danuta Przybyło, Program ochrony środowiska dla miasta Bielska-Białej na lata 2021-2024 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa.

Obecnie głównym celem sporządzania i uchwalania programów ochrony środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Struktura i elementy programu są zgodne w wytycznymi Ministra Środowiska odnośnie opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, zgodnie z którymi program ochrony środowiska ma stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na terenie danej jednostki samorządowej, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody.

Program ochrony środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Ze względu na to, że projekt dokumentu jest powiatowym programem ochrony środowiska, wymaga zaopiniowania również przez Zarząd Województwa Śląskiego.

- Prezydent Bielska-Białej zapewnił mieszkańcom miasta udział w tworzeniu tego opracowania. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej miasta, na portalu Facebook oraz dwutygodniku Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ. Zainteresowane osoby mogły w ciągu 21 dni wnieść uwagi i wnioski do projektu programu i prognozy w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź metodą tradycyjną. We wskazanym terminie wpłynęło 66 wniosków. Spośród 66 wniosków trzy zostały wypełnione prawidłowo, zgodnie z załączonym formularzem. Pozostałe 63 nie zostały rozpatrzone - informowała naczelnik Danuta Przybyło.

W trakcie dyskusji nad projektem radni zastanawiali się nad kosztami wprowadzania zaproponowanych w planie zmian i tym, jak bardzo odczują je zwykli mieszkańcy. Podkreślano, że przyjęty plan jest mapą dochodzenia do jak najlepszej ochrony klimatu, jednak jego poszczególne elementy mogą być modyfikowane z zależności od sytuacji, której nie jesteśmy w tej chwili przewidzieć.

Szczegółowy plan został zaprezentowany na 220 stronach. Tekst znajduje się na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej: rm.bielsko-biala.pl/ w zakładce uchwały: "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska- Białej na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. DRUK NR 961".

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.