bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 stycznia 2022
  • wyświetleń: 883

Wiaty przystankowe FRM na Złotych Łanach zostaną wyremontowane

Do władz Bielska-Białej trafiła interpelacja radnego Maksymiliana Prygi w sprawie przeglądu wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie osiedla Złote Łany, należących do Fundacji Rozwoju Miasta. W odpowiedzi Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej zapowiedział, że prace remontowe wspomnianych przystanków zostaną wykonane do 15 marca 2022 roku.

Wiaty przystankowe FRM na Złotych Łanach zostaną wyremontowane
Wiaty przystankowe FRM na Złotych Łanach zostaną wyremontowane · fot. Google Street View


- Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego numer 182/2021 oraz na podstawie odpowiedzi na moją interpelację z dnia 26 sierpnia 2021 roku przystanki autobusowe o numerach: 133, 135, 198 oraz 213 miały zostać wyremontowane - przypomniał radny Maksymilian Pryga. - Z uwagi na fakt, że na podstawie konkretnych zapisów ustawy o finansach publicznych gmina Bielsko-Biała nie może dokonywać inwestycji, napraw, czy nawet drobnych remontów na obiektach, które są własnością podmiotów prywatnych (w tym przypadku fundacji) zwracam się z prośbą o ponowne przeprowadzenie audytu, który oceni obecny stan techniczny przedmiotowych wiat dodał w swojej interpelacji - dodał w swojej interpelacji.

- Niestety mimo działań interwencyjnych jakie podjął Urząd Miejski w Bielsku-Białej do dnia dzisiejszego nie zostały przeprowadzone oczekiwane społecznie remonty, o które za moim pośrednictwem wnioskowali mieszkańcy i pasażerowie. Dlatego mając na uwadze fakt, że tzw. „uchwała krajobrazowa” jaka została przyjęta podczas jednej z sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej odnosi się również do spójnej kolorystyki oraz wyglądu wiat przystankowych zwracam się z prośbą, aby także na podstawie zapisów prawa miejscowego podjąć działania, które poprawią wizerunek opisywanych wiat - czytamy dalej w piśmie członka Rady Miejskiej z osiedla Złote Łany.

- Ufam, że dobra współpraca fundacji oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej doprowadzi do ostatecznego rozwiązania opisanego problemu jeżeli tylko zajdą ku temu uzasadnione podstawy prawne, logistyczne i ekonomiczne - podsumował Pryga.

Na pismo radnego odpowiedział Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej. - Na obszarze Osiedla Złote Łany zlokalizowanych jest sześć wiat przystankowych, które są własnością Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej (FRM B-B). Służby miejskie dokonują cyklicznego przeglądu stanu technicznego przedmiotowych wiat przystankowych i w stwierdzonych przypadkach informują o uszkodzeniach wiat FRM B-B celem dokonania ich napraw - poinformował samorządowiec, który dodał także, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego określił datę wykonania prac remontowych wiat na przystankach „Lenartowicza” (198), „Złote Łany” (135), „Jutrzenki SAM” (133) oraz „Łagodna Szkoła” (213) do 15 marca 2022 roku.

- Wszystkie ww. wiaty pozostają poza tzw. obszarem konserwatorskim (strefa 2), dlatego też docelowo, zgodnie z założeniami projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” — powinny zostać odmalowane w kolorze grafitowym (RAL 7024). Stosowna informacja została przekazana do FRM B-B - dodał wiceprezydent.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.