bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 31 grudnia 2021
  • 1 stycznia 2022
  • wyświetleń: 2862

Trwa ocena dokumentów projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190

Wielokryterialnej ocenie jest poddawany projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)". Pod koniec listopada opracowane dokumenty aplikacyjne trafiły do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Reklama

tory, linia nr 190, pociąg, kolej
Trwa ocena dokumentów projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 - zdj. archiw. · fot. bielsko.info


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ciągu 3 miesięcy przeprowadzą analizę wniosków. W jej wyniku powstanie lista rankingowa projektów. Po akceptacji dokumentu przez Ministerstwo Infrastruktury, wnioskodawcy zostaną poinformowani o kwalifikacji projektów do realizacji w ramach programu.

Złożone w listopadzie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty to wstępne studium planistyczno-prognostyczne określające zakres prac oraz przewidywany koszt projektu. Ponadto wnioskodawcy musieli udokumentować przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, skompletować opinie, stanowiska instytucji, które będą realizować przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na realizację projektu i podmiotów/instytucji odpowiadających za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację projektu. Istotne było również przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także dołączenie deklaracji organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu przewozów na planowanym do rewitalizacji odcinku linii kolejowej.

Z uwagi na kwestie organizacyjne związane z finansowaniem projektu oraz partycypacji samorządu województwa śląskiego w jego realizacji, funkcja lidera została przeniesiona ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej na miasto Bielsko-Białą, natomiast stowarzyszenie przyjęło funkcję partnera/koordynatora projektu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Na realizację projektów w jego ramach przeznaczonych jest 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i około mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Pasażerski ruch kolejowy na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów wygaszono w 2009 roku. Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi - w ramach Komisji do spraw Transportu Kolejowego Śląska Cieszyńskiego - oraz współdziałanie z samorządem województwa śląskiego przyniosły efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190, w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce. Zadanie to jest dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na modernizację czeka jeszcze ostatni, kluczowy odcinek linii nr 190 o długości 22 km - od Skoczowa do Bielska-Białej - tak aby możliwe było właściwe skomunikowanie tej części subregionu południowego województwa śląskiego, zamieszkałej przez ponad ćwierć miliona mieszkańców.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.