bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 28 listopada 2021
  • wyświetleń: 901

Konsultacje społeczne dot. programu przeciwdziałania narkomanii

Za nami:

Od 25 listopada do 10 grudnia potrwają zarządzone przez prezydenta miasta Bielska-Białej konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030".

Reklama

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
Konsultacje społeczne dot. programu przeciwdziałania narkomanii · fot. UM Bielsko-Biała


Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące na terenie miasta, działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. Opinie i uwagi można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym https://bielsko-biala.pl/konsultacje/ lub za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.
Konsultacje rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do 10 grudnia.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wszelkie załączniki, w tym formularz oraz projekt uchwały, można znaleźć tutaj.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.