bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 listopada 2021
  • wyświetleń: 1886

Danuta Boba z tytułem Zasłużonej dla Bielska-Białej

Tytuł Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej nadała Danucie Bobie podczas XXXVII sesji Rada Miejska Bielska-Białej. W latach 1952-1962 Danuta Boba prowadziła walkę z komunistycznym systemem o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Była pierwszą po wojnie edukatorką domową.

Reklama

Danuta Boba z tytułem Zasłużonej dla Bielska-Białej
Danuta Boba z tytułem Zasłużonej dla Bielska-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Danuta Boba zasłynęła jako propagatorka nauczania domowego i czynna uczestniczka walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnych czasach komunistycznego reżimu w latach 1952-1962. Jej nieugięta postawa życiowa oraz działania na rzecz domowego nauczania dzieci podejmowane wbrew oczekiwaniom komunistycznych władz, mogą być wzorem do naśladowania.

Nauczanie domowe nie spodobało się ówczesnym władzom, które w ciągu 10 lat wytoczyły rodzinie Bobów 18 procesów.
Danuta Boba i jej mąż Bartłomiej byli wielokrotnie nagabywani i zastraszani przez Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie gdy zdecydowali się napisać skargę do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Dzięki heroicznej walce i odwołaniu się do premiera Józefa Cyrankiewicza uzyskali zgodę na edukację domową ze względów światopoglądowych jako jedyna rodzina w PRL. Państwo Bobowie stali się jedynym łącznikiem pomiędzy przedwojenną tradycją edukacji domowej a jej wznowieniem w wymiarze ogólnopolskim po 1989 r. Danuta Boba była jedyną w PRL domową edukatorką swoich dzieci w latach 1952-1981.

Danuta Boba urodziła się 27 stycznia 1921 r. Wyjątkowo uzdolniona, osiągała najwyższe noty za naukę. W okresie międzywojennym jako 10-letnia uczennica udzielała korepetycji również krewnym swoich nauczycieli. Pracowała jako korepetytorka dla młodszych koleżanek nie tylko w gimnazjum, ale także po maturze w okresie wojny, gdy Niemcy zlikwidowali gimnazja. W ramach tajnego nauczania przygotowywała uczennice do matury. Działała w PCK, ukończyła kurs pierwszej pomocy, a po wybuchu II wojny światowej w szpitalu polowym opatrywała rannych żołnierzy i cywilów.

W stowarzyszeniach charytatywnych pomagała sierotom. Niosła bezinteresowną pomoc Żydom, wniosła osobisty wkład w uratowanie od holokaustu dwóch koleżanek z klasy licealnej. W późniejszym okresie pracowała na rzecz opieki nad wysiedleńcami z terenów wschodnich.

Danuta Boba wraz z rodziną była przez wiele lat związana z naszym miastem. Jej działalność przyczyniła się do rozsławienia Bielska-Białej i Podbeskidzia jako regionu, w którym - jako jedynym w czasach PRL - praktykowano oficjalnie edukację domową.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.