bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 19 listopada 2021
  • wyświetleń: 1904

Komorowice: jest odpowiedź ws. budowy ekranów dźwiękochłonnych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Budowa drogi ekspresowej S-1" podaj

Pojawiła się odpowiedź na interpelację radnego Karola Markowskiego, który po raz kolejny zwrócił się do władz Bielska-Białej o "użycie wszelkich możliwych sposobów, aby pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego" na budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi ekspresowej S-1 w północnej części miasta.

Reklama

droga ekspresowa s1
"Tu się nie da mieszkać". Apelują o budowę ekranów dźwiękochłonnych - zdj. ilustracyjne · fot. GDDKiA


- Panie Prezydencie, chciałbym po raz kolejny zwrócić Pańską uwagę na mieszkańców ulic Braterskiej, Siostrzanej i przyległych i na coraz bardziej narastający problem związany z udokumentowanymi przekroczeniami hałasu z drogi S-1 w północnej części Bielska-Białej. Kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat interpelowałem i wnioskowałem o budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi S-1, w efekcie czego dokonano pomiarów, które wykazały znaczne przekroczenia i wskazywały na konieczność posadowienia ekranów w tym miejscu - napisał w swojej interpelacji radny Karol Markowski z klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej".

- Moje ostatnie spotkanie z mieszkańcami w rejonie wyżej wymienionych ulic potwierdziło bardzo duże nasilenie hałasu w tym rejonie. „Tu się nie da mieszkać” — słyszę raz po raz od mieszkańców ulic Braterskiej, Siostrzanej i przyległych - dodał samorządowiec, który zwrócił się z prośbą do władz Bielska-Białej o "użycie wszelkich możliwych sposobów, aby pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji".

Jak zauważył Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, "kwestia ewentualnej budowy ekranów akustycznych w rejonie ulicy Bocznej, Siostrzanej i ulic przyległych była tematem wielokrotnych wniosków mieszkańców i wynikających z nich analiz. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków o ochronę akustyczną w/w ulic jest zarządca drogi ekspresowej S-1, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach". Poniżej publikujemy treść odpowiedzi z GDDKiA.

Odpowiedź GDDKiA ws. wykonania ekranów akustycznych w rejonie ul. Bocznej Siostrzanej i Braterskiej w Bielsku - Białej

1. Wypełniając zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tutejszy Oddział zobowiązany został do wykonania analizy poreafizacyjnej rok po oddaniu drogi do użytkowania. Analiza porealjzacyjna została wykonana w roku 2012 i miała na celu stwierdzenie rzeczywistego oddziaływania akustycznego drogi na środowisko. Opracowanie zostało odebrane przez tut. Oddział w styczniu 2013 r., i przekazane do stosownych organów między innymi do Marszałka Województwa Śląskiego, Zgodnie z zapisami analizy porealizacyjnej stwierdzono konieczność wdrożenia programu naprawczego w rejonie ur. Siostrzanej j Braterskiej, w końcowym odcinku analizowanej drogi po stroníe północnej. Analiza porealizacyjna wykazała, że w ramach działań naprawczych należy zastosować ekrany akustyczne o długości 55 m na wysokości budynku Siostrzana 1 i 3.

2. Urząd Marszałkowski, na podstawie wyników analizy poreallzacyjnej pismem z dnia
19.02.2013r nr OS.PH,726.iO.2013 nakazał Inwestorowi zastosowanie działań ograniczających emisję ponadnormatywnego POZiOlTlU hałasu i dlatego też w 2013 roku

3. Aktualnie z uwagi na dużą ilość potrzeb w zakresie ograniczenia hałasu przy istniejących ciągach dróg krajowych woj. śląskiego, pianavszej kolejności podejmujemy starania o realizację zadań wynikających z obowiązków:
  • narzucanych przez stosowne organy decyzjami naprawczymi (w przypadku dróg ekspresowych stosownym organem do wydania takiej decyzji jest Marszałek Województwa Śląskiego),
  • polityki krótkookresowej uchwalonych programów ochrony przed hałasem (POH).


Do chwili obecnej dla przedmiotowego odcinka S-52 nie została wydana decyzja naprawcza, nie został on również ujęty w polityce krótkookresowej obowiązującego POH dla m, Bielsko-Biała.

4. W 2018 r. w ramach kontroli interwencyjnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura WiOŚ w Bielsku-Białej (jednostka przeprowadzająca kontrolę), przeprowadził w omawianym rejonie pomiary hałasu, Wyniki zostały przekazane do Marszałka Województwa Śląskiego w styczniu 2019 r., jako organu ochrony środowiska uprawnionego do wydania stosownej decyzji (jak wyżej) w zakresie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko.

Bez podstawy prawnej jaką stanowią ww. decyzje organu ochrony środowiska oraz zapisy uchwalanych Programów Ochrony Przed Hałasem POH, nie ma możliwoŚci wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz uruchomienie procedur z tym związanych.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Budowa drogi ekspresowej S-1

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Budowa drogi ekspresowej S-1" podaj