bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 14 października 2021
  • wyświetleń: 1997

Wrakiem pojazdu powinien zajmować się zarządca terenu

Wracamy do tematu wraków pojazdów, które nie tylko szpecą ulice Bielska-Białej, ale przede wszystkim zajmują miejsca parkingowe, których tak brakuje w mieście. Niestety, obowiązujące przepisy nie do końca się sprawdzają.

Co dalej z wrakami samochodów, które szpecą i przeszkadzają?
Wrakiem pojazdu powinien zajmować się zarządca terenu · fot. bielsko.info


Sprawę na wniosek mieszkańców miasta poruszył radny Maksymilian Pryga. Bielszczanie zwrócili uwagę na wraki zalegające przede wszystkim na gminnych lub częściowo prywatnych parkingach, z którymi nie można nic konkretnego zrobić mimo licznych zgłoszeń lub innych mniej formalnych prób.

Dlatego przedstawiciel mieszkańców zwrócił się do władz miasta z prośbą o podjęcie próby opracowania bardziej efektywnego sposobu usuwania wraków jeżeli tylko zachodzą ku temu uzasadnione podstawy prawne i organizacyjne.

- Być może naliczenie odpowiedniej opłaty, ewentualne oznakowanie takiego pojazdu lub jego odholowanie na koszt właściciela przyniesie oczekiwane społecznie skutki i rezultaty. Działając w granicach prawa proszę o podjęcie stosownych działań zaradczych i interwencyjnych w zakresie opisanego problemu - zaapelował Pryga.

Z danych Ratusza wynika, że w ubiegłym roku z bielskich ulic straż miejska w Bielsku-Białej odholowała 46 wraków samochodów, w roku 2018 76 pojazdów, a w pierwszej połowie bieżącego roku 32 wraki.

- Powyższe ukazuje skalę problemu oraz skuteczność działania uprawnionych służb do usuwania pojazdów uznanych za wraki. Niestety z roku na rok zwiększa się liczba wraków samochodowych pozostawionych na terenach spółdzielni mieszkaniowych lub prywatnych. W takich przypadkach działania w kwestii usuwania pojazdów winny być podejmowane przez odpowiednie służby na wniosek zarządcy terenu - wyjaśnia Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, "skuteczność w usuwaniu wraków na terenie miasta Bielska-Białej uzależniona jest od podejmowanych działań przez poszczególnych zarządców terenu, na podstawie opracowanego regulaminu".

- Regulamin ten winien określać tryb postępowania w przypadku niestosowania się do przyjętych zasad, między innymi wysokość kar za brak uiszczenia opłaty łącznie z możliwością odholowania pojazdów. W kwestii dodatkowego oznakowania wraków samochodów wyjaśniam, iż nie ma podstaw prawnych do jego zastosowania. Niemniej jednak podkreślam, aby wdrożyć efektywny system usuwania wraków winna nastąpić zmiana przepisów, które będą zwiększały kompetencje służb do ich odholowania z terenów spółdzielni mieszkaniowych bądź terenów prywatnych tym samym „szpecących" przestrzeń publiczną - podsumował Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.