bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 września 2021
  • wyświetleń: 836

Jest pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli przez epidemię

Podczas sesji 23 września Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła decyzje o w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz · fot. UM Bielsko-Biała


Cały czas odczuwamy skutki pandemii Covid-19. Są jednak branże, na których czas zamknięcia odcisnął - i nadal odciska - duże piętno. W związku z pandemią ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Spowodowało to negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

Prawo daje radom gmin możliwość wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości za wybrane miesiące 2021 roku gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansową skomplikował Covid-19.
W związku z tym bielska Rada Miejska uchwaliła, że zwalnia z tego podatku za październik, listopad i grudzień 2021 roku nieruchomości należące do przedsiębiorców, zajęte na prowadzenie usług hotelarskich, usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.

Jak stanowi podjęta przez radnych uchwała, zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 30 procent, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia złożenia oświadczenia przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie od podatku, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych 2019 roku.

W przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 grudnia 2019 roku, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 30 procent, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wybranych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych 2021 roku do łącznych obrotów z analogicznych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 roku.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w komunikacie komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19.

Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w uchwale, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie później niż do 29 października 2021 roku:
  • poświadczenia przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie od podatku, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz jej skutków (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów),
  • informacji lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 bądź deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami zawierającymi dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2, których wzory zostały określone Rozporządzeniem Ministra Finansów.


Wkrótce wzory odpowiednich formularzy będzie można znaleźć na stronie www.bielsko-biala.pl. Tam też można będzie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby uzyskać spodziewaną pomoc.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.