bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 19 sierpnia 2021
  • 22 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 2226

65 projektów do budżetu obywatelskiego z pozytywną opinią

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok zakończył pracę.

Nowy plac zabaw przy Asnyka. To inwestycja z budżetu obywatelskiego
Nowy plac zabaw przy Asnyka. To inwestycja z budżetu obywatelskiego · fot. UM Bielsko-Biała


Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, a także opiniami rad osiedli, zespół na swoich posiedzeniach 22 lipca, 10 sierpnia i 11 sierpnia br. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał dla nich rekomendacje.

Analizując projekty, zespół korzystał z możliwości wysłuchania wnioskodawców w przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości co do możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub które otrzymały negatywną opinię merytorycznych wydziałów UM.

Rekomendacje - opinie pozytywne i opinie negatywne zespołu - zostały zamieszczone na stronie internetowej obywatelskibb.pl/lista-pozytywnie-i-negatywnie-zaopiniowanych-projektow-bobb-2022-wyniki-prac-zespolu-ds-weryfikacji-projektow wraz z odpowiednim numerem OBB zadania, imieniem i nazwiskiem autora, tytułem zadania oraz zweryfikowaną kwotą szacunkową.

W tabeli znajdują się opinie pozytywne, opinie pozytywne z uwagami (obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania mieszkańców Bielska-Białej) oraz opinie negatywne. W przypadku każdego projektu podano zweryfikowaną, szacunkową kwotę realizacji zadania.

Opinię pozytywną uzyskało łącznie 65 projektów - w tym 15 ogólnomiejskich i 50 osiedlowych, natomiast opinię negatywną zespół wydał w 36 przypadkach - dla 19 projektów ogólnomiejskich i 17 osiedlowych.

Odwołania od opinii zespołu ds. weryfikacji projektów

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do prezydenta miasta w terminie do 25 sierpnia br. włącznie, od dnia publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, tj. od 18 sierpnia br., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/165/2019 z 10 czerwca 2019 r., która w § 8 ust. 1 i 2 stanowi, że: W terminie 7 dni od dnia opublikowania Informacji (...), Autorowi projektu negatywnie opiniowanego służy prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od negatywnej opinii o projekcie wnioskodawca (autor) wnosi do prezydenta miasta:
  • pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022 - odwołanie (odwołanie w formie pisemnej musi być podpisane przez wnioskodawcę)
  • w wersji elektronicznej na adres: kontakt@obywatelskibb.pl lub rada@um.bielsko-biala.pl, pamiętając o wysłaniu go z konta e-mail podanego w projekcie jako adresu właściwego do kontaktu.

Odwołania są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu, w terminie określonym ww. uchwałą.

ab / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.