bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 17 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 898

Nie milkną echa kolejnego sukcesu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa!

Artykuł sponsorowany:

Bielska Uczelnia - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 994 582,45 zł w ramach III Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania „Kompleksowe programy szkół wyższych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

W ramach projektu zaplanowano działania związane z m.in.: rozbudową infrastruktury dydaktycznej i jej wyposażenia, m.in. wyposażenie auli oraz sal dydaktycznych w nowoczesne systemy audiowizualne, tablice multimedialne i projektory. Wdrożone zostaną nowoczesne platformy dydaktyczne - edukacyjna i językowa oraz system obsługi biblioteki (szczególnie potrzebne w okresie pandemii wirusa SARS-CoV2).

Przebudowywane zostanie zaplecze sportowe Uczelni - boisko i sala do ćwiczeń oraz poprawione będzie bezpieczeństwo studentów i wykładowców poprzez rozbudowę systemu monitoringu Uczelni. Nowych ciepłych barw nabiorą ciągi komunikacyjne i sale dydaktyczne w Uczelni.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa prężnie rozwijający się ośrodek naukowy już od 26 lat kształci młodzież z kraju i zagranicy dając rzetelne wykształcenie.

Spośród innych placówek Uczelnię wyróżniają bardzo dobre warunki studiowania, krajowej i międzynarodowej klasy eksperci, doświadczeni specjaliści i praktycy, bogate wyposażenie takie jak: nowoczesna strzelnica multimedialna, laboratorium kryminalistyczne czy też profesjonalna pracownia technik komputerowych w księgowości. Warunki socjalne, piękne otoczenie i wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniają komfort nauczania zarówno dla studentów jak i dla wykładowców.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia, studiach inżynierskich oraz jednolitych studiach magisterskich w następujących Kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja, Informatyka, Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna oraz Logistyka.
Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej przy ul. Tańskiego 5 pozwala ukończyć dobre studia bez konieczności opuszczania rodzinnych stron.

WSFIP