bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 29 lipca 2021
  • wyświetleń: 1685

Sprzedaż chryzantem: jest możliwość udostępnienia pasa drogowego

Miejski Zarząd Dróg informuje o możliwości udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży chryzantem, na okres od 10 października do 3 listopada tego roku w 10 miejscach. 9 miejsc ma powierzchnię 10 m² i 1 miejsce - 5 m².

Reklama

Sprzedaż chryzantem: jest możliwość udostępnienia pasa drogowego
Sprzedaż chryzantem: jest możliwość udostępnienia pasa drogowego · fot. UM Bielsko-Biała


Aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla sprzedaży chryzantem, osoby zainteresowane winny złożyć w MZD wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:
  • imię i nazwisko wnioskodawcy (oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej),
  • dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika,
  • adres wnioskodawcy,
  • kserokopię decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2021 albo decyzję o podatku rolnym za rok 2021,
  • cel zajęcia - ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży chryzantem,
  • okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 10 października do 3 listopada 2021 roku.


Liczba miejsc jest ograniczona i może się zdarzyć, że danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób, dlatego zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród zainteresowanych, Zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce w obszarze miasta objętym tym postępowaniem.

Losowanie odbędzie się 2 września 2021 r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej. W z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych interesantów, planowane losowanie będzie transmitowane poprzez stronę internetową MZD Portal MZD » (bielsko.pl).

Zainteresowani powinni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do 26 sierpnia do godziny 15.30 w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Lepiej złożyć wniosek z wyprzedzeniem, aby MZD mógł wezwać starające się o miejsca do sprzedaży chryzantem osoby do ewentualnego uzupełnienia wniosków. Dlatego MZD prosi o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu z zainteresowanymi.

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej (z późn.zm.). Stosownie do tej uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym - Plac Żwirki i Wigury, w okresie od 10 października do 3 listopada 2021 r., dla sprzedaży chryzantem wynosi 1.125 zł i 562,50 zł (stoisko o pow. 5 m²), a za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg - 750 zł.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji chryzantem. Osoby niespełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.